Dyrkning af kvalitetshavre til havredrik og grynhavre

Introduktion

Formålet er at sikre lokale råvarer som førstevalg og at danske økologiske landmænd har førerpositionen i pro-duktion af kvalitetskorn til konsum med øget sundhed, værdi og dyrkningssikkerhed.

Målet er tilpassede dyrkningsråd og forædlingsmål til økologiske dyrkningssystemer og sunde klimavenlige rå-varer til den plantebaserede dagsorden via erfaringsopsamling, forsøg og dialog. I projektet arbejdes med havre, hvor der vil blive arbejdet med markforsøg for at undersøge sammenhængen mellem udsædsmængder og såtid i relation til kvalitetsparametre. Der vil desuden blive afholdt en workshop om havredrik for at kortlægge kvalitetskrav hertil.

Effekten er mere dyrkningssikker produktion af kvalitetskorn til konsum med øget viden om kvalitetsparametre og med øget bundlinje hos landmændene. Udviklingen af nye kornbaserede fødevarer, som havredrik baseret på lokal produceret havre, understøttes, og der vil blive sat øget fokus på anvendelsen af kornbaserede råvarer til konsum med sunde og klimavenlige råvarer til forbrugerne.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Mindre udredninger / analyser / notater o.l.

Økologisk havre. Dyrkningsvejledining.

Forsøgsdokumentation. Forsøgsplan og resultater og placering af enkeltforsøgene.

Tidlig såning og stor udsædsmængde giver størst udbytte. Landsforsøgene 2022, resultater fra markforsøg.

Notat fra workshop om havre til havredrik. Notatet sendt på mail til deltagerne på workshoppen.

Notat fra workshop om havre til havredrik (på engelsk). Notatet sendt på mail til deltagerne på workshoppen.

Præsentation / formidling af viden i form af indlæg på workshop, møder og konferencer o.l.

Organic oat production in Denmark. Præsentation på workshop om havre til havredrik d. 30. november 2022.

Formidling / demonstrationsaktiviteter i f.eks. mark og stald

Markvandring på Lolland d. 28. juni 2022. Markbilag til markvandring med forsøgsudvalg