Anvendt teknologi til økologisk planteavl

Introduktion

Formålet med projektet er at øge økologisk planteproduktions robusthed, ressource udnyttelse og effektivitet ved hjælp af tilpassede teknologiske løsninger. Projektets mål er i samarbejde med konstruktions- og udviklingsvirksomheder samt jordbrugsforskere, at forbedre eller udvikle nyere teknologiske løsninger, til fremtidens økologiske planteproduktion.

Projektet er sat sammen af en række arbejdspakker, der indbyrdes supplerer og nyttiggør de teknologier, der arbejdes med. AP1. Udvikling af brug af satellitbilleder til vurdering af både undersåede og eftersåede efterafgrødeblandinger med bælgplantes værdi som kvælstof og kulstofkilde. Der afprøves blandinger med både ud- og overvintrende efterafgrøder. AP2. Udvikling og test af ukrudtskortlægning til vurdering af behov og beslutningsstøtte for mekanisk bekæmpelse. Kamerasystemer, software og ’stream’ billedbehandling testes og afprøves. AP3. Farm-Tracking tilpasses til økologiske udfordringer og behov. F.eks. skal Biomasse Benchmarking udvides til også at kunne anvendes til at få integreret værdien af efterafgrøder (AP1) i gødningsplanen. AP4. Test af præcisions-såning. Der afprøves ned til 6 cm rækkeafstand og præcisionsgødskning til forbedring af udbytte, udnyttelsen af gødning og afgrødens konkurrenceevne overfor ukrudt. AP5. Formidling. Vidensspredning ved artikler, indslag, faktaark m.m. og demonstration af resultater fra projektet. Strategien af alle teknikker i dette økoteknologi projekt vurderes samlet i kæden fra jord, gødning, afgrøde, såning, ukrudtsregulering på bæredygtighed.

Effekten af projektet er forbedret udbytte i markafgrøder, og dermed forbedret rentabilitet, ressource udnyttelse, samt forbedret klimaaftryk. Yderligere udvides ekspertisen på mekanisk og teknologisk viden i Øko-planteteamgruppen, som dermed vil være bedre gearet til fremtidige rådgivningsopgaver.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Mindre udredninger / analyser / notater

Landsforsøg med rækkeafstand. Uddrag fra Landsforsøgene.

Mindre udredninger / analyser / notater

Efterafgrøder set fra himlen. Notat.

Artikler i fagtidsskrifter / fagspecifikke aviser / faglige websider

IT-baserede løsninger til øko-markdrift. Artikel til Økologi.

Præsentation / formidling af viden i form af indlæg på workshop, møder og konferencer

Præsentation for bestyrelsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Næringsstoffer udefra, ovenfra og nedefra

Arrangementer

Bilag til markvandring. Markvandring på Lolland for Forsøgsudvalg.

Økomarkdag. Program for tematiserede rundvisninger.

Artikel i Fyens Stiftstidende.

Indslag TV2 FynSe indslag.

Økomarkdag er kommet for at blive. Artikel på icoel.dk