Skovlandbrug som middel til klimatilpasning

Introduktion

Projektets formål er at øge landbrugets robusthed mod fremtidige klimaforandringer. Projektet vil afdække og formidle træer og buskes evne til at sikre fremtidens landbrugssystemer mod klimaforandringer.

Projektet er inddelt i tre arbejdspakker, som vil afdække og formidle vedplanters evne til at sikre fremtidens landbrugssystemer mod klimaforandringer.

Arbejdspakke 1 indeholder en kortlægning af skovlandbrug som klimatilpasningsmiddel gennem et review af eksisterende, videnskabelig litteratur. Træers effekt af samdyrkning med planteafgrøder undersøges i forhold til vandholdende- og vanddrænende evne og der identificeres udviklingsområder. Træers effekt i husdyrsystemer undersøges i forhold til temperaturregulering og løvbiomasse til fodring og der identificeres udviklingsområder.

Fremtidsscenarier for klimaet i Danmark modelleres og kortlægges for at give landmænd et overblik over, hvilke påvirkninger klimaforandringerne vil medføre lokalt.

Arbejdspakke 2 indbefatter indsamling af praktiske erfaringer fra Danmark samt formidling af cases med landmænd, som aktivt bruger skovlandbrug som klimatilpasningsmiddel.

Arbejdspakke 3 omhandler netværksaktiviteter med henblik på formidling af projektets resultater, herunder udarbejdelse af informationsmateriale og formidling ved arrangementer.

Som følge af projektets resultater og formidlingsindsats forventes det, at et betydeligt antal landmænd vil integrere træer/buske i deres dyrkningssystem til gavn for deres produktioner og det lokale og globale klima. Et landbrugssystem, som tager udgangspunkt i skovlandbrug, vil i højere grad være modstandsdygtigt i forhold til udsving i klima, men på grund af den diversificerede produktion også i forhold til udsving i afsætning og produktion, hvilket vil styrke landbrugssektoren betragteligt.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Facebookopslag
Projektrelaterede opslag på Facebook.

Åbent skovlandbrug
Åbent Skovlandbrug blev afholdt hos Henrik Pedersen i Vendsyssel. Det var et rigtig godt arrangement.

Stand på økologikongres
Vores stand på økologikongressen gav anledning til spændende samtaler med deltagere på kongressen.

Animationsvideo
Explainer-video om skovlandbrug som middel til klimatilpasning.

Praktisk video
Case-video om træer og buskes effekter på dyrevelfærden i udendørs so-hold.

Katalog
Katalog indeholdende 3 faglige artikler om skovlandbrug som middel til klimatilpasning, samt 3 case-beskrivelser af eksisterende skovlandbrug.

Resultat af rundspørge
Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt skovlandbrugere.

Skovlandbrug kan sikre mad til 1,3 mia. mennesker
Faglig artikel om ny forskning i skovlandbrug som klimatilpasningsmiddel.

Træer kan modvirke oversvømmede marker
Faglig artikel om skovlandbrugets evne til at modvirke vanderosion i en fremtid med flere og mere intense skybrud.