Ren Recirkulering – madaffald til kvalitetsgødning

Introduktion

Projektets formål er at sikre rene næringsstoffer fra recirkuleret madaffald, og herved øge effektivitet og bæredygtighed i økologisk og konventionel planteavl, uden at gå på kompromis med gødningskvalitet eller jordfrugtbarhed. Projektetes mål er at optimere tilgængelighed og kvalitet/renhed af den recirkulerede gødning og undersøge potentielle negative konsekvenser (og eliminere disse) ved udbringning af recirkuleret madaffald på landbrugsjord.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Økologisk Landsforening og SEGES Økologi innovation. Projektets aktiviteter understøtter, at gødning, der produceres af affald, har en renhed og kvalitet (fri for plast, tungmetaller mv.), der ikke påvirker jordfrugtbarheden og lever op til de høje standarder, som forventes af både landmænd og forbrugere. Ligeledes understøttes, at næringsstofressourcer fra madaffald at næringsstofressourcer fra madaffald håndteres så den reelt er tilgængelig i den økologiske planteproduktion.

Projektet sikrer grundlaget for, at næringsressourcen fra madaffald i praksis er tilgængelig i mængder og kvalitet, der gør det attraktivt at anvende i både økologisk og konventionel planteavl. Projektet kortlægger kilder og minimerer forurening af plast og tungmetaller i gødningen og jorden ved at gennemføre et stort analyse- og forsøgsarbejde af forureningskilder og effekt på jord og jordlivet fra tildeling af forskellige recirkulerede gødningskilder. Der indsamles praktisk erfaring fra kontrolleret indsamling af madaffald af høj kvalitet fra storkøkkener (fri for plast og andre uønskede stoffer) - disse erfaringerne formildes med henblik på at øge kvalitet i offentlige affaldshåndtering.

Projektets effekter er øget bæredygtighed, udvikling og lønsomhed i økologisk og konventionel jordproduktsproduktion, gennem større og men ikke mindst sikker recirkulering af at næringsstofressourcer fra madaffald. Det bidrager til øget ressourceudnyttelse og mindre klimapåvirkning i planteproduktionen generelt OG øger produktivitet i økologisk fødevareproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Landmænd: Gødning af madaffald skal være rent
Artikel på Økonu.dk om kravet til rent madaffald til gødning.

Mængde og oprindelse af plast i pulp af madaffald
Notat om mængde of oprindelse af plast i pulp fra madaffald.

Ren recirkulering: Følg husholdningsaffaldets vej frabord til jord
Artikel på ICOEL.dk om ren recirkulering.

Solrød Biogas omdanner madaffald til gødning for økologer
Artikel på Økonu.dk om omdannelse af madaffald til gødning til økologer.

Valg af indsamlingspose, forbehandlingsanlæggenes udfordring og potentielle konsekvenser for dansk landbrugsjord
Notat om indsamlingspose of konsekvenser for dansk landbrugsjord.

Recirkulering af næringsstoffer fra by til land
Video af recirkulering af nærringsstoffer fra by til land.

Madrester fra storkøkkener kan være vejen til mere øko-gødning
Video af madrester, der kan være vejen til øko-gødning.

Resurser og kvalitet af recirkulerede restprodukter
Oplæg om cirkulært landbrug til Økologi Kongres 2021.

Sådan kommer vi videre med biogas og økologi
Oplæg om biogas og økologi til Økologi Kongres 2021.

Afprøvning af nedbrydelighed af plast i dansk landbrugsjord.
Metodebeskrivelse.

Rapport om indsamling og behandling af madaffald fra storkøkkener
Erfaringer fra hospitalskøkkenet på Regionshospitalet Randers.