Optimal udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i foderkorn

Introduktion

Formålet er at reducere fosforoverskuddet fra økologisk svine- og fjerkræproduktion, og derved opnå en mere afbalanceret gødning, som kan tilbageføres markerne, og som kan bidrage til højere udbytter. Målet er at optimere foderkorns naturlige fytaseindhold ved hjælp af dyrkningstiltag/sorts- eller artsvalg og ved ændret håndtering af foderblandinger.

Projektet tager udgangspunkt i marken, hvor relevante kornarter undersøges for naturlig fytaseaktivitet ved forskellige dyrkningstiltag. Der laves en screening af et større antal sorter af rug, hvede og triticale fra igangværende forsøg. Lovende sorter afprøves i økologiske markforsøg på forskellige lokaliteter for at vise potentialet ved forskellige dyrkningsbetingelser. Der laves beregninger af den nødvendige fosfortilsætning i foder med høj fytaseaktivitet baseret på værdier fra teori og forsøg, og der suppleres med indsamling af praktiske erfaringer fra grovvare og hjemmeblandere af foder. I projektets andet og tredje år vil der blive lavet praktisk afprøvning af foderblandinger efter et nyt foderblandingskoncept i samarbejde med svine- og fjerkræproducenter. Besætningerne vil blive fulgt op med analyser af urin/gødningsklatter og registreringer af besætningsdata.

Projektet giver praktiske anvisninger til, hvordan den naturlige fytaseaktivitet kan udnyttes gennem planlægning, optimering og håndtering i både mark og stald, hvilket vil blive formidlet til svine- og fjerkræproducenter. Effekten af projektet er en reduceret miljøpåvirkning som følge af et reduceret fosforoverskud på op til 255 tons fosfor i svine- og fjerkræproduktionen. Det har den afledte effekt, at gødningen som tilbageføres markerne i mindre grad vil begrænses af fosforlofterne, og der vil derved kunne opnås højere udbytter i marken.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP1

LI side: Økologiske landsforsøg 2021
Side som samler info og viden fra landsforsøgene.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Annonce til markvandring i forsøg med fytaseindhold i vintersæd ved Lemvig

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med fytaseindhold i vintersæd ved Lemvig

Markvandring d. 22. juni, Lolland
Annonce vedr. markvandring i vårsædsforsøg med fytase ved Holeby, Lolland

Markvandring d. 22. juni, Lolland
Uddelingsbilag til markvandring i vårsædsforsøg med fytase ved Holeby, Lolland

Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøg
Samling af links til forsøgsplaner og resultater.

Økologiske Landsforsøg 2021
Artikel i ØIJ nr. 4 om de Økologiske Landsforsøg 2021.

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene
Uddrag fra Landsforsøgene 2021 s. 257-258.

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene
Uddrag fra Landsforsøgene 2021 s. 255-256.

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene
Uddrag fra Landsforsøgene 2021 s. 254.

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene
Uddrag fra Landsforsøgene 2021 s. 256-257.

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene
Uddrag fra Landsforsøgene 2021 s. 250-260.

AP2

Rapport: Optimal udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i korn - fjerkræ

Udnyttelse af kornfytase - Økologisk foder til grise
Appetitvækker til notat der omhandler udnyttelse af den naturligt forekommende fytase i foderkorn til svin.

Udnyttelse af kornfytase - Økologisk foder til grise
Notat der omhandler udnyttelse af den naturligt forekommende fytase i foderkorn til svin.

Fytase i foderkorn
Artikel til FjerkræNyt.

Fodring med egen hvede kan sænke P-udledning
Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Resultater af fjerkræanalyser
Præsentation ved afsluttende workshop d. 15. december 2021. Niels Finn Johansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Urinprøver fra økologiske slagtesvin
Præsentation ved afsluttende workshop d. 15. december 2021. Per Tybirk, HusdyrInnovation, SEGES.

Projektpræsentation og resultater fra markforsøg
Præsentation ved afsluttende workshop d. 15. december 2021: Lars Egelund Olsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Fosfor til økologiske slagtegrise
Artikel i magasinet SVIN.

Naturlig fytase i foderkorn
Video med Øko-ægproducent Jørgen Nødgaard Hansen.

Analyser af fytaseindhold i rug, triticale og hvede
Analysenotat.

Optimal udnyttelse af fytaseaktivitet i foderkorn
Artikel til LandbrugsInfo.

Test af minimumsniveau af fosfor til økologiske slagtesvin
Notat der omhandler en praksistest hos to slagtesvineproducenter.