Kraftige efterafgrøder

Introduktion

Formålet er at sikre, at efterafgrøderne får længst mulig vækstsæson, så de kan bidrage effektivt til øget bæredygtighed, kulstofopbygning og produktion til gavn for landmand, klima og samfund.

Formålet med projektet opnås ved at etablere forsøg-/demoarealer, hvor effekten af tidlig høst og såning i storskala demonstreres og registreres, samt udvikle en model, der påviser og synliggør effekten. Der gennemføres en bred praksisnær formidlingsindsats. For at kunne demonstrere effekterne af tidlig høst, undersåning af efterafgrøde og deres effekt i forhold til efterafgrødens efterfølgende vækst, etableres tre forsøg-/demoarealer forskellige steder i landet. Her indsamles data og måles effekter, så disse kan formidles efterfølgende. I samarbejde med Field Sence indsamles vejrdata og beregnes graddage, som udvikles til en samlet model til synliggørelse af, hvor meget energi/vækst, der kan hentes ved en forlænget vækstsæson til efterafgrøden. Den udviklede model, markvandringerne samt analyserne fra marken med fokus på biomasseproduktion, ekstraopbygning af kulstof og kvælstof mm. indgår i praksisnær formidling, der sikrer øget kendskabsgrad blandt landmænd om virkemidler, der optimerer efterafgrøden og dens produktion. Optimale og produktive efterafgrøder hvert år vil være en klimamæssig, bæredygtighedsmæssig og økonomisk gevinst for landmand og samfund.

Effekten af en længere vækstsæson som følge af tidlig høst og udnyttelse af længere vækstdage vil forøge biomassen min. 20% og dermed øge kulstofopbygning og binding af næringsstoffer. Den udviklede model skal være med til effektivt at synligøre og øge kendskabsgraden til virkemidler, der sikrer optimale efterafgrøder.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Øko-arrangementer
1 ud af 3 film produceret i projektet, som omhandler forskellige aspekter i arbejdet med efterafgrøder.

Tips til at vurdere kvælstofseffekten af en efterafgrøde
1 ud af 3 film produceret i projektet, som omhandler forskellige aspekter i arbejdet med efterafgrøder.

Kraftige undersåede efterafgrøder som grøngødning
1 ud af 3 film produceret i projektet, som omhandler forskellige aspekter i arbejdet med efterafgrøder.

Program for markvandring i Aulum
Kraftige efterafgrøder i midtjylland.

Billeder fra markvandring i Aulum
Kraftige efterafgrøder i midtjylland.

Beskrivelse af markforsøg
Handout for markforsøg i Aulum.

Program for markvandring i Kirke Hyllinge
Kraftige efterafgrøder på Sjælland.

Billeder fra markvandring i Kirke Hyllinge
Kraftige efterafgrøder i midtjylland.

Beskrivelse af markforsøg
Handout for markforsøg i Kirke Hyllinge.

Under tre ugers forskel på fiasko og succes når man sår efterafgrøder
Beretning fra den ene forsøgsvært, hvor især de undersåede blandinger klarede sig godt.

Efterafgrøderne skal blive flere og bedre
Faglig artikel om de foreløbige projektresultater.

Screenshots fra app
Screenshots fra betaversionen af den Efterafgrødeapp som vi udvikler i projektet.

Opslag på Facebook
Opslag lavet i projekt-regi på Facebook.