Økologiske grøntsagsfrø skal fremtidssikres

Introduktion

Projektets formål er at fremtidssikre udbuddet af økologiske grøntsagsfrø til brug i Danmark i rette kvaliteter, sorter og mængder. Målet er at lave en status på udbud og efterspørgsel af økologisk frø af udvalgte grønsagskulturer, og sammen med branchen synliggøre de handlingsmuligheder, der findes, for at arbejde frem mod et forbedret udbud af økologiske grønsagsfrø i Danmark. 

Udbuddet af økologiske grønsagsfrø skal øges gradvist, så der sikres en strategi til at fremme tilgængeligheden og brugen af økologiske grønsagsfrø. Der udarbejdes løsningsforslag til en gradueret udfasning af dispensationer frem mod 2036, hvor målet er at anvende 100% økologiske frø. 

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Artikler eller lignende

Lovforslag om Nye Genomiske Teknikker har betydning for økologer. Artikel udgivet på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l. 

How to set up regional networks for organic seed issues. Regional knowledge exchange for authorities, breeders/seed producer- and grower representatives.

Fremtidssikring af økologiske grønsagsfrø. Hvordan kan flere afgrøder flyttes til kategori 1? Inspiration fra udlandet via internationalt netværk.

Rapport

Økologiske grønsagsfrø skal fremtidssikres. Rapporten beskrives status på udbud af og efterspørgsel på økologiske grønsagsfrø af udvalgte arter. De arter, som er udvalgt, er: gulerod, såløg, rødbede, sukkermajs, radise, squash og sukkerært. Det er disse arter, der sælges flest frø af i Danmark til økologisk grønsagsproduktion, fordi de etableres ved direkte såning og/eller fra småplanter, som er produceret i Danmark. Den konkrete efterspørgsel på økologiske grønsagsfrø kortlægges i rapporten, og de problemstillinger, som eksisterer i omstillingen frem mod 2037, belyses. 
Rapporten synliggør de handlingsmuligheder, der findes, som kan bidrage i arbejdet frem mod at sikre et forbedret udbud af økologiske grønsagsfrø i Danmark.