Økologiske grøntsagsfrø skal fremtidssikres

Introduktion

Grøntsagsproducenter har store udfordringer med at skaffe økologiske frø af de rigtige sorter og i rette mænger samt kvaliteter. I den nye økologiforordning er der varslet krav om anvendelse af 100% økologiske frø i 2036, hvilket i den grad udfordrer, hvad der herefter kan dyrkes økologisk i Danmark. I mange grøntsagskulturer er produktion og salg i økologiandel høj. Samtidig er der en udvikling mod mere plantebaseret kost i befolkningen, hvilket betyder, at efterspørgslen på sunde kvalitetsgrøntsager øges. Der er dog en brist mellem tilgængelighed af økologisk frømateriale af god kvalitet og med de rette produktegenskaber i forhold til efterspørgslen.

Generelt har frøleverandører været afventende med hensyn til produktion af økologiske frø af de rette sorter, som der er gode erfaringer med i dyrkningen. Det hænger sammen med, at økologisk fremavl kan være udfordrende pga. skadedyr, sygdomme og ukrudt, og derfor er udbuddet af økologiske frø af visse sorter alt for lavt. Samtidigt er der et fremtrædende behov for sorter, der egner sig særligt til en dansk professionel produktion af grøntsager, så de danske økologiske grøntsagsproducenter kan klare sig i konkurrencen med udenlandske økologiske leverandører. Der er ligeledes behov for forædling af nye sorter, der opfylder forskellige formål (f.eks. snackgulerødder, gulerødder med top, gulerødder til opbevaring på køl mfl.), og som samtidig egner sig til økologisk dyrkning.

De nye krav om, at alle frø skal være økologiske i 2036, stiller branchen over for en kæmpe udfordring. Det gør sig gældende i såvel store som mindre kulturer, hvor der de facto ingen udvikling er. De nuværende små-produktioner kan heller ikke skaleres op og dermed ikke respondere på eventuel markedsefterspørgsel.

Løsningen på problemstillingen må findes blandt de interessenter, som arbejder i branchen. Derfor er det relevant at samle og skabe dialog mellem de parter, som har en interesse i problemstillingen både nationalt og internationalt. Projektet skal bygge bro og danne dialog mellem disse interessenter og være et afsæt til at arbejde videre med problemstillingen og derigennem udvide sortimentet og mængden af økologiske kvalitetsfrø. Første skridt er at skabe overblik over problemets omfang og igangsætte dialogen. Næste skridt er at klarlægge, hvordan problematikken kan løses, for derefter konkret at arbejde videre med løsningsforslagene.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lign.

Flere økologiske frø til grønsagsproduktionen. Artikel om projektet, og de udfordringer og grønsagsbranchen står overfor. 

LinkedIn-opslag fra Open Days i Holland. Opslag på LinkedIn fra vores deltagelse i Open Days 2023 i Holland.

Temadag: øko-grønsagsfrø. Opslag på Facebook om temadagen økologiske grønsagsfrø skal fremtidssikres med link til film. 

Annonce for temadag om økologiske grønsagsfrø. Annonce i Gartnertidende 12. oktober 2023.

Annonce for temadag om økologiske grønsagsfrø. Annonce på økonu.dk 

Grønsagsproducenter går fremtiden i møde med åbne øjne. Artikel i ØKOLOGI - Inspiration til jordbruget. 

Omtale i nyhedsbrev om videoer om økologiske frø. Omtale i nyhedsbrev fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug om vidoer om økologiske frø.

Fremtidens økologiske fødevareproduktion kræver egnede økologiske frø. Artikel i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Årsskrift 2023, som udsendes til alle økologiske landmænd, rådgivningscentre og landbrugsskoler.

Videoklip/podcast eller lignende

Film om temadag: Økologiske grønsagsfrø skal fremtidssikres. Film udgivet via icoel.dk, YouTube, Vimeo og Facebook.

Film: Flere økologiske frø til grønsagsproduktion. Video om de udfordringer, som hele den økologiske grønsagsbranche står overfor, når der fra 2037 kun må anvendes økologiske frø i produktion. I filmen fortæller Hester Callaghan fra Yduns Have og Peter Vestergaard fra Danroots om deres erfaringer og ønsker til løsninger, som lægger op til samarbejde på tværs af frøfirmaer og grønsagsavlere, både nationalt og internationalt. Filmen er udgivet via icoel.dk og vimeo.

Film: Video om fremtidsperspektiver for at øge økologisk frøproduktion frem mod 2037. I videoen medvirker Carl Vollenweider, Organic and biodynamic breeder, Dottenfelder Hof i Tyskland, Bram Weijland, Organic Affairs Coordinator, Bejo Zaden, og Theresa Koch, Teamleader, Bingenheimer Saatgut. Filmen er udgivet via icoel.dk og vimeo.

Facebook-opslag med video om økologiske frø til grønsager. 

Rapport

Rapport: Økologiske grønsagsfrø skal fremtidssikres. Rapport om frøfirmaernes perspektiver, det danske marked for økologiske grønsagsfrø, udvalgte begreber, udfordringer i frøproduktion, frøkvalitet, beskrivelser af udvalgte grønsagskulturer samt eksempler på handlingsplaner.  

Faktaark

Vejen mod 100% økologiske grønsagsfrø i Danmark. Faktaark.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Præsentation på FoU dagarne, Trädgård sporet, konference i Linköping, SE

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Temadag: Økologiske fremtidsfrø skal fremtidssikres. Temadag afholdt 31. oktober 2023.

Præsentationer

Økologiske frø, baggrund og status v. Richard de Visser

Økologisk frøproduktion i helikopterperspektiv v. Ole Johansen 

Hvordan kommer vi i mål med 100%  økologiske grønsagsfrø v. Tove Mariegaard Pedersen

Development in the production and use of organic vegetable seeds. Experiences from the Netherlands v. Maaike Raaijmakers Bionext

De politiske rammer for indkøb og anvendelse af økologiske grønsagsfrø i EU v. Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer