Økologiske grøntsagsfrø skal fremtidssikres

Introduktion

Grøntsagsproducenter har store udfordringer med at skaffe økologiske frø af de rigtige sorter og i rette mænger samt kvaliteter. I den nye økologiforordning er der varslet krav om anvendelse af 100% økologiske frø i 2036, hvilket i den grad udfordrer, hvad der herefter kan dyrkes økologisk i Danmark. I mange grøntsagskulturer er produktion og salg i økologiandel høj. Samtidig er der en udvikling mod mere plantebaseret kost i befolkningen, hvilket betyder, at efterspørgslen på sunde kvalitetsgrøntsager øges. Der er dog en brist mellem tilgængelighed af økologisk frømateriale af god kvalitet og med de rette produktegenskaber i forhold til efterspørgslen.

Generelt har frøleverandører været afventende med hensyn til produktion af økologiske frø af de rette sorter, som der er gode erfaringer med i dyrkningen. Det hænger sammen med, at økologisk fremavl kan være udfordrende pga. skadedyr, sygdomme og ukrudt, og derfor er udbuddet af økologiske frø af visse sorter alt for lavt. Samtidigt er der et fremtrædende behov for sorter, der egner sig særligt til en dansk professionel produktion af grøntsager, så de danske økologiske grøntsagsproducenter kan klare sig i konkurrencen med udenlandske økologiske leverandører. Der er ligeledes behov for forædling af nye sorter, der opfylder forskellige formål (f.eks. snackgulerødder, gulerødder med top, gulerødder til opbevaring på køl mfl.), og som samtidig egner sig til økologisk dyrkning.

De nye krav om, at alle frø skal være økologiske i 2036, stiller branchen over for en kæmpe udfordring. Det gør sig gældende i såvel store som mindre kulturer, hvor der de facto ingen udvikling er. De nuværende små-produktioner kan heller ikke skaleres op og dermed ikke respondere på eventuel markedsefterspørgsel.

Løsningen på problemstillingen må findes blandt de interessenter, som arbejder i branchen. Derfor er det relevant at samle og skabe dialog mellem de parter, som har en interesse i problemstillingen både nationalt og internationalt. Projektet skal bygge bro og danne dialog mellem disse interessenter og være et afsæt til at arbejde videre med problemstillingen og derigennem udvide sortimentet og mængden af økologiske kvalitetsfrø. Første skridt er at skabe overblik over problemets omfang og igangsætte dialogen. Næste skridt er at klarlægge, hvordan problematikken kan løses, for derefter konkret at arbejde videre med løsningsforslagene.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lign.

Økologiske frø til økologer. Artikel i Gartnertidende.

Rapport

Økologiske grønsagsfrø skal fremtidssikres. Rapport.

Videoklip/podcast eller lignende

Film om temadag: Økologiske grønsagsfrø skal fremtidssikres. Film udgivet via icoel.dk, YouTube, Vimeo og Facebook.

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Temadag: Økologiske fremtidsfrø skal fremtidssikres. Temadag afholdt 31. oktober 2023.