Kulstofbinding i økologiske grøntsager

Introduktion

Formålet med projektet er at bidrage til en mere bæredygtig økologisk grøntsagsproduktion, herunder udvikle nye strategier og sætte fokus på teknikker, der kan sikre en øget kulstofbinding. Projektet vil integrere anvendelse af grøngødning og efterafgrøder som undersået, mellemsået, forudsået eller eftersået i grøntsagsproduktion. Især undersåning i en eksisterende grøntsagskultur er ukendt. Nye sædskifter som redskab til bedre grøntsagssædskifte med maksimal udnyttelse af grøngødning og derved øget kulstofbinding.

Metoden til at nå projektets formål er at øge praksisnær viden og sætte fokus på teknikker, der kan sikre en øget kulstofbinding i grøntsagsproduktionen, samt formidle dette. For at kunne følge udviklingen over tid, sker projektet over 2 år, første år 2021, så den højere kulstofbinding kan registreres.
I projektet gennemføres følgende:

  • Praksisnære forsøg hos to producenter. Her laves demonstration af dyrkningssystemer, herunder etablering af udvalgte, effektive grøngødninger i en stående kultur, hvor konkurrence mellem grøngødning og udvalgte kulturplanter undersøges og afprøves gennem artsvalg og etableringstidspunkt.
  • Måling af effekt i praksis. Herunder, hvor stor en biomasse, der er produceret og hvor meget kulstof, der er opbygget.
  • Faglig og økonomisk opgørelse af kulstofbindingspotentiale i økologiske grøntsagssædskifter hos udvalgte avlere med et mål om at maksimere brug af efterafgrøder og grøngødning i sædskiftet og i den enkelte kultur.
  • Beskrivelse og demonstration af nye dyrkningssystemer og teknikker, der øger kulstofbindingen, herunder etablering af udvalgte efterafgrøder på forland, vandingsspor, og kørespor.
  • Undersøgelse af muligheder for ukrudtsbekæmpelse i systemer med maksimal grøngødning.
  • Teoretisk beregning af forskellige systemers kulstofbinding og strategier, der lever op til nye krav, samt deres klimamæssige effekt.
  • Beregning af økonomiske konsekvenser af de nye strategier.
  • Der udarbejdes en samlet vejledning om emnet med opsamling på ovenstående aktiviteter, så nye teknikker og systemer let kan overskues og økonomi m.m. synliggøres.

Projektresultater

Annonce demoarrangement
Invitation til markdemo i efterafgrøder i grøntsager.

Artikel Gartnertidende Kulstof tager tid at opbygge
Artikel i Gartnertidende om at kulstof tager tid at opbygge.

Artikel Gartnertidende Eksperimenter
Artikel i Gartnertidende om eksperimenter med efterafgrøder.

Artikel Økologisk NU Efterafgrøder kan redde grøntsagsmarker fra kulstoftab
Artikel i Økologisk NU om at efterafgrøder kan redde grøntsagsmarker fra kulstoftab.

Artikel ØKOLOGI - inspiration til jordbruget_Efterafgrøder som middel til kulstoflagring
Artikel i ØKOLOGI om inspiration til efterafgrøder som middel til kulstoflagring.

Program demoarrangement 14-10-2021 ICOEL
Program for markdemo om efterafgrøder i grøntsager.

Præsentation demoarrangement 14-10-2021 C-binding HortiAdvice
Præsentation fra demoarrangement om efterafgrøder i et grøntsagssædskifte af HortiAdvice.

Præsentation demoarrangement 14-10-2021 Kulstofbinding i grøntsager ØRD
Præsentation fra demoarrangement om kulstofbinding i grøntsager af ØRD.

Præsentation demoarrangement 14-10-2021 Kulstofbinding i økologiske grøntsager ICOEL
Præsentation fra demoarrangement om kulstofbinding i økologiske grøntsager af ICOEL.

Præsentation Økologikongres 2021 Kulstofbinding i økologiske grøntsager ICOEL
Præsentation fra Økologikongres 2021 om kulstofbinding i økologiske grøntsager.

Vejledning til avlere Kulstofbinding i økologiske grøntsager ICOEL HortiAdvice
Vejledning til avlere om kulstofbinding i økologiske grøntsager.

Kulstofbinding i økologiske grøntsager
Video der illustrerer muligheder for brug af grøngødning på de tomme pladser i marken i et system med grøntsager.