Sustainability and resilience in organic potato production
(SROPP)

Introduktion

Arealet med økologiske kartofler er ca. 1.939 ha mod 5.275 ha konventionel produktion. Samtidig er der stort set ingen produktion af økologisk kartoffelstivelse. Udfordringerne er, at udbytterne er for lave og ustabile primært på grund af kartoffelskimmel, samt at lagersygdomme på knoldene forringer kvalitet, udseende samt niveau og kvaliteten af stivelse i stivelseskartofler. Det overordnede mål er at øge arealet af økologiske spisekartofler fra 2000 til 3000 ha, udbytterne fra gns. 200 hkg/ha til 300 hkg/ha. Derudover at skabe grundlaget for en mere stabil produktion af økologisk stivelse med højere indhold og kvalitet af stivelsen. Foreløbige resultater har vist lovende effekter af biologiske midler mod nævnte sygdomme, men der mangler mere viden og dokumentation for at kunne implementere midler og strategier i praksis.

Projektet vil derfor skabe videnskabelig dokumentation for effekten og praktisk anvendelse af nye biologiske midler mod sygdomme i marken (kartoffelskimmel) og lagersygdomme (sølvskurv og black dot). Projektet vil teste nye biologiske midler, bl.a. fra Christian Hansen, i laboratoriet, i drivhus og under markforhold. De nye biologiske midlers effekt i kombination med nye og mere resistente sorter vil blive analyseret og kvantificeret.

Projektet tester sorternes resistens mod relevante sygdomme og vil monitere, karakterisere og genotype de relevante sygdomme, som truer udbytte og kvalitet. Sammen med branchen vil der blive lavet
markedsanalyser og promotion aktiviteter. Projektet ledes af Aarhus
Universitet og partnerskabet omfatter vigtige industripartnere på området, KMC, BJ-AGRO, SEGES, Christian Hansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, værdikæde-partnere og en række avlere af økologiske kartofler.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Artikler, opslag eller lignende 

Økologiske spisekartofler får et løft. Artikel på icoel.dk.

 

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Økologisk produktion af spisekartofler. Præsentation på Store Kartoffeldag 25. januar 2024.