Methane emission from grazing dairy cows (MetGraz)

Introduktion

For at opnå et korrekt metanregnskab for afgræsning i eksisterende klimamodeller og opgørelser, er projektmålet i MetGraz at kvantificere enterisk metanproduktion på ko-niveau (g/d, g/kg tørstofoptag og g/kg mælk ydelse). Samtidig undersøges de underliggende mekanismer for det potentielle metanreduktion ved afgræsning i modsætning til fodring af en ensilage-baseret ration på stald, hvorved klimaaftrykket fra økologisk mælkeproduktion skal revideres. Det forventede resultat af MetGraz er, at køer på græs har en lavere metanudledning end køer fodret en ensilage-baseret ration i stalden. De nødvendige data til at understøtte det forventede resultat, vil blive indsamlet i den videnskabelige del af projektet. Derfor, er det videnskabelige formål, via et standardiseret forsøg, at måle enterisk metanemission fra malkekøer, der græsser. Desuden vil projektet indsamle data på metanemission fra malkekøer i etablerede økologiske landbrug. De genererede data vil blive brugt som input i eksisterende klimamodeller til at optimere beregninger af klimaaftrykket fra økologisk mælkeproduktion. Projektets største effekter er for både den videnskabelige del og det overordnede projekt 1) indenfor grøn bæredygtighed: De optimerede estimater for enterisk metanemission fra græssende malkekøer vil resultere i et forbedret estimering af klimaaftrykket fra økologisk mælkeproduktion, og dermed vise den forventede klimafordel ved afgræsning; og 2) indenfor økonomisk bæredygtighed: Økologiske landmænd kan opnå en lavere klimaafgift, hvis metanudledningen påvises at være lavere under afgræsning end ved fodring på stald. Disse resultater og virkninger af MetGraz vil blive formidlet til relevante aktører. Samlet set har MetGraz potentialet til at øge troværdigheden af økologisk mælkeproduktion fra et forbruger- og et samfundsperspektiv.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.