Holistic organic poultry production to improve sustainability, welfare and
product diversity - HOPeS

Introduktion

Projektet har til formål at fremme et økologisk system med dualpurpose høner og haner for øget etisk bæredygtighed, ressourceudnyttelse og image af økologisk fjerkræproduktion. Dual-purpose fjerkræ kan potentielt skabe en mere helhedsorienteret økologisk produktion, der imødekommer de økologiske principper og bæredygtighed, men på nuværende tidspunkt er der manglende formidlingsmateriale og for lidt kendskab til deres miljøpåvirkning. Forbud mod aflivning af hanekyllinger fra æglægger racer, antages produktionen at være etisk bæredygtig, men den miljømæssige bæredygtighed er ikke dokumenteret via livscyklusanalyser.

For at forske i og demonstrere dual-purpose konceptet udføres følgende aktiviteter:

  • Universitetsforsøg med dual-purpose haner og høner med fokus på produktivitet, velfærdsparametre, kødkvalitet og data til livscyklusanalyser
  • Bæredygtighedsanalyser af koncept med ingen hanekyllingeaflivning
    og brug af høner til kødproduktion efter æglægningsperiode 
  • Udvikling af produkter ud fra kød af dual-purpose haner og høner samt analyser af markedspotentiale og forbrugernes holdning
  • Demonstration af dual-purpose production hos to økologiske producenter
  • Formidling til erhvervet, producenter og forbrugere

Projektet har til mål at udvikle en dual-purpose produktion som et
holistisk koncept, der højner den økologiske fjerkræproduktions image,
øger producenternes indtjening, foderfirmaers fodersalg, ægpakkeriers
salg og restauranters indtjening samt øger velfærden.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.