Tannin som naturlig metanhæmmer i kvægbrug (ECOCO2W)

Introduktion

Projektets formål er at udvikle et nyt økologisk foderadditiv, som indeholder kondenserede tanniner, der ved tilsætning til kraftfoder vil kunne reducere emissionen af drivhusgassen metan med minimum 30%.

Projektet er en del af GUDP-projektet ECOCO2W, som arbejder med at screene en række ekstrakter fra pil og hamp for indholdet af tanniner, og efterfølgende undersøge effekten ved anvendelse af forskellig dosis tanniner på metanproduktionen hhv. in vitro (2022-2023), i køer i respirationskamre (2023-2024) og til sidst i storskala fodringsforsøg (2024). 

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S deltager i udvikling af konceptet ved at fremskaffe det rigtige plantemateriale i samarbejde med virksomheder samt ved at udvikle businessplan for hele værdikæden fra produceret biomasse via ekstrakt til fremstilling og anvendelse af additiv, som resulterer i en mere klimavenlig mælk. Der indhentes oplysninger fra virksomhederne og den producerede forskning til bestemmelse af indsatsfaktorer og mulige effekter. Det forventes, at give et metantab på minimum 30%.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Læs mere om ECOCO2W på ICROFs hjemmeside