BIOACT - Bioactive antiparasitic plant compounds for in-feed administration to organic egg laying hens

Introduktion

Formålet er at udvikle, afprøve og markedsføre bioaktive planteekstrakter som foderadditiver for at erstatte veterinærmedicin til økologiske æglæggere. Målet for projektet er at udvikle fodertilsætningsstof-fer, der effektivt kan behandle parasitinfektioner med et eller flere planteekstrakter, og dermed undgå tilbageholdelse af æg til konsum samt brug af konventionel medicin, øge ægproduktionen og dermed øge indtjening til økologiske producenter, forbedre foderudnyttelsen, samtidig med at dyrevelfærden forbedres hos økologiske æglæggere.

Der planlægges følgende aktiviteter i projektet: 1) Udvikling af en in vitro metode til screening af bioaktive forbindelser samt kvalitetssikring af planteekstrakter inkl. at minimere batch variation. 2) Eksperimentel undersøgelse af stoffernes effekt på ormeinfektioner hos eksperimentelt inficerede samt naturligt inficerede økologiske æglæggende høner. 3) Kliniske tests under feltforhold for at (a) underbygge effekten af den nye formulering med hensyn til smag, indgivelsesmetode og dosis og (b) undersøge effektivi-tet ved brug af et kort administrationsskema eller et kontinuerligt fodertilskud i økologiske flokke. 4) Op-nå markedstilladelse i Danmark og EU inkl. screening af potentiale for lokal produktion af økologiske planter. 5) Interessentinddragelse og formidlingsaktiviteter

Det antages, at der som resultat af dette projekt vil ske en øget velfærd og sundhed hos de økologiske æglæggere, hvilket vil reducere foderoptaget med 5% i flokkene samt øge produktiviteten med 3.5%. Samtidigt forventes det, at økologiske æg ikke ville kræve tilbageholdelsestid under behandling og derved se en besparelse på 9,5 mio. kr. i Danmark på årsplan

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Tilgår.