Winter Feeding of Organic Sows

Introduktion

Formålet er at undersøge potentialet i anvendelse af store mængder grovfoder om vinteren til økologiske søer til gavn for klimaet og landmandens bundlinje. Målet er at forbedre fodereffektiviteten gennem udvikling af nye vinterfodringsstrategier, hvor næringsstofindholdet fra grovfoder er inddraget.

Aarhus Universitet (AU) leder projektet. SEGES, Økologi Innovation (SEGES) og Center for Frilandsdyr (CFF) er partnere og søger begge medfinansiering.

Projektets aktiviteter er: Identifikation af metabolitter, relateret til ensilage, vil fastslå det daglige grovfoderoptag på enkeltdyrsniveau i vinterperioden. Ved at kende grovfoderindtaget kan foderets næringsstofoverskud minimeres. Der udvikles en ny vinterfodringsstrategi, der afprøves på AU’s Økoplatform og demonstreres hos to producenter. SEGES er med i udviklingen af foderstrategi.

Potentialet for brug af restprodukter til økologisk grisefoder kortlægges. Øget recirkulering af næringsstoffer vil reducere behovet for andre råvarer. Der beregnes, hvilke råvarer restprodukterne kan erstatte. SEGES er arbejdspakkeleder. I forbindelse med demonstration og afprøvning under praktiske forhold på to besætninger testes et værktøj til vurdering af klimabelastningen. CFF er arbejdspakkeleder på demonstrationsdelen, hvor SEGES deltager, og SEGES er arbejdspakkeleder på klimaarbejdspakken. Kommunikationen med de økologiske landmænd og andre interessenter har SEGES hovedansvaret for. SEGES arbejder primært med recirkulering, klimapåvirkning og demonstration i besætningerne, hvor vi også er arbejdspakkeledere.

Effekter: Nye fodringsstrategier forventes at reducere kvælstofudledningen fra økologisk griseproduktion med 51 tons N/år og formindske mængden af drivhusgasser med 3.225 tons CO2-eq om året. Gennem udvikling af bæredygtige fodringsstrategier bidrager WI-FI til at løse nogle af de største udfordringer for økologisk sohold. En bedre og billigere fodring af søerne vil fra dag ét påvirke producenternes økonomi positivt.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Resultater

Artikler, opslag eller lignende

Grovfoder og biprodukter kan sænke klimabelastningen. Artikel i Økologi. April 2023.

Medregn grovfoderet i din foderplan. Resultaterne fra praktisk viser, at proteinindholdet i drægtighedsfoderet kan reduceres under gældende standard, samt at grovfoderet kan dække en væsentlig del af proteinbehovet uden det går ud over produktionsresultaterne. 

Grovfoder har værdi i grises foderplan. Artikel i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs årsskrift.

 

Rapporter/notater

Erfaringer med lucernepulp som grovfoder. Beskrivelse af erfaringerne med lucernepulp som grovfoder, med fokus på management, dyrenes ædelyst og kvalitet af 
lucernepulp.

Reduceret proteinniveau i kraftfoder til drægtige søer. To økologiske besætninger viste i vinteren 2022-23, at man i praksis kan reducere det fordøjelige proteinniveau i kraftfoderet hos drægtige søer uden, at det går ud over produktiviteten, når søerne har adgang til et proteinrigt grovfoder

 

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l. 

Fodring af drægtige søer med lavt protein og et restprodukt som grovfoder. De første resultater fra demonstrationen med lavt protein og restprodukt som grovfoder, blev vist på tema-dagen for udendørsproducenter. I videoerne fortæller to landmænd om deres praktiske erfaring med de nye tiltag og baggrunden for at går med i projektet.

Fodring af slagtegrise i praktisk - data fra interviewundersøgelse. Præsentation af resultaterne fra en interviewundersøgelse, hvor 27 økologiske landmand blev spurgt om deres fodringsstrategi til små- og slagtegrisene. De indsamlet data, blev vist på økologikongressen 2023.

 

Film

Fodring af drægtige søer med reduceret råprotein og lucernepulp som grovfoder. Film offentliggjort på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs YouTube kanal.

Vinterfodring af drægtige økosøer med reduceret råprotein. Film offentliggjort på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs YouTube kanal.

Resultater fra praksis med reduceret proteinniveau til drægtige søer. To økologiske besætninger viste, at fordøjelige protein i kraftfoderet til drægtige søer kan reduceres, uden negativ effekt på kuldresultaterne og søernes huld. Samt at grovfoderet kan dække en væsentlig del af proteinbehovet. Hør mere om de praktiske erfaringer fra projektet i videoen

 

Faktaark 

Lucernepulp som grovfoder til økologiske søer. Fakta fra praksis om brug af lucernepulp som grovfoder

Reduceret protein i kraftfoder til drægtige søer. Fakta fra praksis om reduceret proteinniveau i drægtighedsfodret og brug af grovfoder i foderrationen

Drivhusgas emissioner ved ænding af søernes foderplan. Redegørelse.

Benchmarking af grise bedrifterne på drivhusgasemission. Notat

 

Klimahandlingsplaner

Klimahandlingsplan gård 1. Gårdberetning.

Klimahandlingsplan gård 2. Gårdberetning.

Klimahandlingsplan gård 3. Gårdberetning.

Klimahandlingsplan gård 4. Gårdberetning.