Pea Yield Stability, Taste and Quality (Peas&Love)

Introduktion

Der er en stigende efterspørgsel efter lokale velsmagende økologiske plantebaserede fødevarer af høj kvalitet. Ærter er tidligere dyrket i DK og tilpasset danske forhold, men en ændring i spisevaner og mangel på en stabil produktion har næsten udfaset produktionen af ærter i DK. Ærter er dog en værdifuld økologisk afgrøde, der bidrager til robuste sædskifter, øget kvælstoffiksering og øget jordfrugtbarhed.

Målet med PEAS & LOVE er derfor at udnytte det store potentiale i gamle ærtesorter til produktion af modne ærter til konsum. Økologiske velsmagende ærter af høj kvalitet vil blive gjort tilgængelige for forbrugerne ved at sikre en rentabel og stabil produktion for den økologiske landmand. Fra en unik samling af gamle ærtersorter vil de mest lovende, baseret på genetik, morfologi og smag, blive udvalgt. Detaljerede undersøgelser af rodvækst og effekten af økologiske gødninger med lavt N indhold vil vise potentialet for udbyttestabilitet baseret på en øget tørketolerance og jordfrugtbarhed. Endelig vil der blive udviklet innovative samdyrkningssystemer, der forbedrer høstbarheden. Dette vil danne grundlag for en øget økologisk ærteproduktion. Tidligere projekter har demonstreret potentialet i gamle ærtesorter, men PEAS & LOVE tager et vigtigt næste skridt mod forståelsen af, hvordan udbyttestabilitet opnås. Oprettelsen af et ’Field Pea Lab’ muliggør udforskning af ærtesorter til andre formål og identifikation af egnede egenskaber til fremtidig ærteforædling.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Tilgår.