Nutrient recycling for soil fertility and improved organic livelihood (Fertihood)

Introduktion

Formålet er at øge ressourceeffektiviteten og udbytteniveauet i økologisk afgrødeproduktion på en sådan måde, at den negative klimapåvirkning reduceres, samtidig med at dækningsbidraget forbedres.

Målet er at optimere viden og formidling om næringsstofforsyningen og jordens frugtbarhed, baseret på øget recirkulering fra landbruget og fra det omgivende samfunds næringsstof flow.

Dette projekt er en medfinansiering af Innovationscenter for Økologisk Landbrugs aktiviteter i et større forskningsbaseret Organic RDD 6 projekt, der ledes af Aarhus Universitet. Der er yderligere deltagelse fra Københavns Universitet, Økologisk Landsforening og kommercielle partnere fra HedeDanmark, DakaDanmark og Econet A/S. Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager som arbejdspakkeleder for AP3 og AP4.

Arbejdspakke 3: Rådgivning om jordfrugtbarhed og næringsstofoptimering. Med følgende indsatser: 1) Vurdering af de økologiske afgrødenormer der arbejdes med i det mest udbredte planlægningsværktøj, MarkOnline. 2) Afprøvning af analysemetoder med fokus på balancer som for eksempel Albrecht-Kinsey eller metoder fra udlandet vil blive gennemført i en benchmark. 3) Baseret på arbejdet i arbejdspakke 1 og 2 og eventuelle nye formuleringer af økologiforordningens Bilag 1, vil onlinekataloget ”Værktøj til valg af gødninger til de økologiske marker” blive opdateret.

Arbejdspakke 4 har fokus på økonomi og klima ved at: 1) Kvalificere og kombinere de klima- og miljømæssige effekter, der ligger i en forbedret og mere præcis næringsstofforsyning med konsekvenserne for den økologiske landmands økonomi. 2) Teste klimaeffekter af forskellige gødningsstrategier i de nyeste værktøjer. 3) Beregne hele den økologiske sektors næringsstofbalancer med henblik på udviklingspotentiale og fordeling mellem landsdele og bedriftstyper.

Effekterne af projektet er, at de ambitiøse målsætninger om 25% mere økologisk areal på relativt kort sigt, kan vurderes og understøttes med specifikke løsninger til, hvor de nødvendige næringsstoffer skal komme fra, og hvordan de bedst kan anvendes på de økologiske marker.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Mindre udredninger / analyser / notater

Notat om P-analyser. Sammenligning af forskellige analysemetoder til beskrivelse af jords P-indhold og tilgængelighed.

 

Artikler i fagtidsskrifter / fagspecifikke aviser / faglige websider

Artikel om Øko-gødningsbørs. Artikel i Økologi.

Artikel om Øko-gødningsbørs. Artikel i Økologi.

Præsentation / formidling af viden i form af indlæg på workshop, møder og konferencer

Præsentation af gødningskatalog og andre databaser.

Næringsstoffer: udefra, ovenfra og nedefra

Næringsstoffer til udvikling af økologien

Åbent hus arrangementer / workshops / informationsmøder

Ikke-økologisk husdyrgødning, biogasgylle og halm

Husdyrenes rolle og balancen mellem dyrehold
og afgrøde. Status på areal og husdyrgødning ift. omlægningsmål

Bælgplanter i sædskiftet - hvad kan leveres?

Formidling via film / video / podcast / apps / sociale medier

Opdateret Økogødningsbørs. oko-godning.dk/