Græs til grise på stald (ENTRANCE)

Introduktion

Økologisk svineproduktion er udfordret på miljømæssig og økonomisk konkurrenceevne. Lav foderudnyttelse kombineret med afhængighed af importerede proteinkilder øger næringsstoftab, klimaaftryk samt behovet for landbrugsland. Derved kompromitteres både besætningsøkonomi og de økologiske principper.

ENTRANCE vil udvikle ressourceeffektive fodringsstrategier for danske økologiske slagtegrise baseret på 100% lokalt producerede foder. Det forventede resultat er en innovativ fodringsstrategi, der opretholder eller øger fodereffektiviteten og samtidig reducerer klima- og miljøpåvirkningen. Bioraffineret grønt protein er et bæredygtigt og lokalt alternativ til soja, mens tildeling af grovfoder kan bidrage med vigtige aminosyrer i foderrationen, hvilket muliggør en reduktion i niveauet af kraftfoderprotein. I ENTRANCE tildeles frisk kløvergræs, kløvergræs ensilage eller kløvergræs pulp som grovfoder, hvilket forbedrer selvforsyning og cirkularitet.

ENTRANCE giver ny viden om effekten af kløvergræsbaseret grovfoder og bioraffineret grønt protein på besætningsproduktivitet, drivhusgasemissioner og miljøbelastningen med hensyn til N-udskillelse fra økologiske slagtegrise. Strategierne demonstreres i kommercielle besætninger, og forventes at reducere kvælstofudvaskningen med 0,45 kg N pr. gris og reducere drivhusgasemissionerne med 9,9 kg CO2-ækv. Pr. gris. ENTRANCE bidrager dermed til at løse nogle af de største udfordringer for økologisk svineproduktion, hvilket vil gavne hele sektoren.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Frisk grønt som grovfoder. Artiklen er bragt i Magasinet Gris, december 2022. To landmænd deler ud af deres erfaring med brug af frisk grønt som grovfoder til slagtegrise. Herunder erfaringer mht. praktisk håndtering, økonomi og produktionsresultater.