High Quality Grass-fed Organic Beef for Sustainable Eating behavior - GrOBEat

Introduktion

GrOBEats formål er at udvikle en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet erstatter kvantitet, hvilket i følge de nyeste hypoteser i forbrugervidenskab bidrager til sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse.

Projektet har følgende aktiviteter:

  1. Udvikling af en produktionsstrategi, der udnytter individuelt vækstpotentiale for at opnå produkter med høj kvalitet.
  2. Kvantificering af effekten på den græsbaserede fodringstrategi.
  3. Undersøge, hvordan højkvalitets-kød fra produktionsstartegien påvirker forbrugerens spiseadfærd ift. mæthedsfornemmelse og velbefindende.
  4. Formidling af resultater omkring kødets kvaliteter målrettet alle aktører i værdikæden for græsbaseret kalve- og oksekød fra ungdyr.
  5. Modellere effekterne af produktionstrategien på miljøindikatorer for alle dele af værdikæden.

Effekten af projektet GrOBEat, er at der findes en rentabel og bæredygtig løsning på udnyttelsen af de ressourcer, der i dag bliver tabt gennem de tyrekalve, der fødes i mælkeproduktionen.

Projektresultater

AP5

Invitation til markvandring 2021
Invitation til Åben Ko-Kalv Markvandring ved Danmarks Kvægforskningscenter.

Når sagen er velfærdsbøf
Kronik i Økonu.dk om fokus på dyrevelfærd, og hvordan det positivt kan bidrage til klimabelastningen fra oksekødsproduktion.

Tyrekalve skal have en økologisk fremtid
Artikel i Økonu.dk om udvikling af to nye koncepter for økologisk kalve- og ungdyrskød.

Kødkvalitet ved græsfodring
Oplæg omkring græsfodrings positive påvirkning på kødkvaliteten.

Kødproduktion baseret på græs - Spisekvalitet og spiseadfærd
Præsentation om græsbaseret kødproduktion.

SoMe - video 15. juni 2021 - YouTube
Video.