Nemt og bekvemt - strøelse der opfylder flere formål

Introduktion

Projektets formål er at identificere nye strøelsestyper og samtidig
inspirere til brug af alternative typer af strøeiser og blandinger heraf for
et minimere risikoen for at mangle strøelse i den økologiske husdyrproduktion.

Projektet omfatter en gennemgang af tilgængelig litteratur på området, og indhenter erfaringer blandt landmænd, strøelsesproducenter og andre relevante aktører inden for feltet. I gennemgangen fokuseres også på om strøelsen kan bidrage med en merværdi. Gennemgangen afsluttes med en udvælgelse af relevante, potentielle strøelsestyper, hvoraf mindst en afprøves i praksis på henholdsvis en  grise- og en kvægbedrift, for at afklare hvordan strøelsen fungere i praksis. Derudover foretages økonomiske beregninger. Relevante aspekter omkring klima- og miljøhensyn i henhold til de nye strøelsestyper kortlægges. Sidst men ikke mindst undersøges og belyses synergier og samarbejdsmuligheder mellem landmænd og biogasbranchen.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024.

Projektresultater

Tilgår.