Klimaeffekten af kvæg på græs - dokumenteret med EOV-systemet

Introduktion

Formålet er at reducere klimabelastningen fra kvæghold ved at anvende et internationalt verificeringssystem kaldet Ecological Outcome Verification (EOV), som kan estimere biodiversiteten og kulstoflagringen i jorden. Målet er at afprøve, tilpasse og udbrede kendskabet til EOV-systemet under danske forhold, samt at diskutere potentialet for en forstærket klimaindsats med udgangspunkt i naturens egne processer.

I projektet gennemføres besøg hos kvægholdere med afprøvning og evaluering af systemet. EOV-systemet er et praksisnært værktøj, hvor landmænd selv kan være med til dokumentation og måling af de regenerative tiltag, der gøres ude på bedrifterne. Dette projekt afprøver, diskuterer og synliggør EOV-systemets muligheder og begrænsninger, og dermed skabes grundlaget for omfattende dataindsamling, som på sigt har potentiale til at blive en del af bedriftsspecifikke værktøjer som landbrugets klimaværktøj ESGreen Tool, hvor man indtil videre ikke har haft mulighed for at involvere effekten af management tiltag på græsmarkerne som f.eks. afgræsning med kvæg. EOV-systemet verificerer effekterne af kvægets afgræsning og øger fokus på de managementtiltag, der sikrer øget kulstoflagring og biodiversitet på bedriftsniveau.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024.

Projektresultater

Tilgår.