Tørt og godt – alternativ strøelse til husdyr

Introduktion

Projektets formål er er at gøre økologierhvervet selvforsynende med strøelse ved at afsøge at kvalificere alternative strøelseskilder og fremstillingsmetoder.

Projektet afprøver nye veje til fremstilling og anvendelse af alternative strøelseskilder, som kan inspirere til et udvidet samarbejde mellem økologiske planteavlere og husdyrproducenter. Projektet beskriver værdien af halm som gødning og jordforbedringsmiddel og indhenter viden om dyrkning og høst af græsafgrøder til strøelse. Projektet afprøver pelleteret havrehalm som strøelseskilde i stalde med sengebåse. Derudover undersøges det i projektet, hvor stort potentialet er for at reducere mængden af strøelse ved en kombination af halmpiller og langt snittet halm i stalde med dybstrøelse. Projektet afprøver også tørret elefantgræs som alternativ til dybstrøelse med byghalm.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023.

Projektresultater

Artikler, opslag eller lignende

Demovideo fra afprøvning af havrehalmpiller. Facebookopslag som linker til video optaget ved afprøvning af havrehalmpiller.

Har du økologisk strøelse nok?  Artikel i ØKOLOGI - Inspiration til jordbruget.

Elefantgræs som strøelse til kvæg. Artikel på icoel.dk.

Havrehalmpiller som strøelse til kvæg. Artikel på icoel.dk. 

 

Rapport

Rapport: Tørt og godt - alternativ strøelse til husdyr. Rapport over projektresultater

Markedsoversigt - strøelse. Tillæg til rapport over projektresultater: "Rapport: Tørt og godt - alternativ strøelse til husdyr".

 

Videoklip/podcast eller lignende

Demovideo fra afprøvning af havrehalmpiller som strøelse. Video udgivet på YouTube

Demovideo fra afprøvning af elefantgræs som strøelse. Video udgivet på YouTube

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Præsentation på demo om halmpiller. Arrangement om halmpiller som strøelse og potentialet i bioga


Fremvisninger/demonstrationer/indlæg og lignende 

Demonstration på kongres. Demonstration af elefantgræs og havrehalmpiller som strøelse.