Forbedring af datagrundlag til bedriftsspecifikke opgørelser af drivhusgasser fra økologiske produktioner (ØkoDataOp)

Introduktion

Økologisk produktion er udpeget som et nationalt og internationalt klimavirkemiddel, men der er store mangler i den viden og dermed de datainput, som er grundlaget for at beregninge klimaatryk på bedrifts- og produktniveau i økologiske systemer. Størstedelen af den viden, der arbejdes med, er udarbejdet og registreret med udgangspunkt i rammerne for det konventionelle system, hvorved aktivitetsdata, normtal og emissionsfaktorer ofte er baserede på konventionelle systemer og husdyrproduktioner under intensiv produktion.

Formålet med ØkoDataOp er at optimere vidensgrundlaget for bedriftsspecifikke opgørelser af drivhusgasser fra økologiske systemer, så de i højere grad repræsenterer de økologiske produktionssystemer, hvorved emissioner og lagringer fra økologiske systemer vurderes på et fair og retvisende grundlag.

Projektet er et etårigt pilotprojekt til videre projektudvikling med tre arbejdspakker:

  • AP1: Identifikation af databehov. I AP1 redegøres for og identificeres behov for data- og metodeoptimering ved klimaberegninger for økologiske produktions-systemer. Deltagere er Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet (AU), Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL) og Nationalt Center for Miljø og Energi, AU.
  • AP2: Formidling. I AP2 synliggøres problemstillingen ved manglende datagrundlag til klimaberegninger for økologiske systemer. Dette udføres i et samarbejde mellem ICOEL og AGRO, AU.
  • AP3: Projektledelse. I AP3 sikres projektledelse og koordinering.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023.

Projektresultater

Projektpræsentationer

Økologi som klimavirkemiddel. Præsentation ved Åbent Hus arrangement d. 10. marts 2023.

Workshop afholdt 20. marts 2023

Invitation til workshop. 

Præsentation: En fair beregning af klimaaftrykket fra økologisk produktion v Julie Henriksen.

International workshop afholdt online 30. marts 2023

Invitation til workshop. 

Præsentation: Optimizing the data foundation v. Julie Henriksen

Præsentation: IFOAMs position on the PEF and the Directive on Green Claims v. Laura Sauques

Rapport

Økologiforskningens roadmap. Oversigt over vidensbehov ved beregning af klimaaftryk fra økologiske bedrifter.

Artikler, opslag eller lignende

Opslag på LinkedIn med link til artikel.