Den økologiske landmands videnplatform - trin 2

Introduktion

Dette projekt har som formål at videreudvikle på indhold og faciliteter i den etablerede Videnplatform, så brugervenligheden for den økologiske landmand øges.

Videnplatform - trin 2 skal generere og kvalitetssikre yderligere indhold på Videnplatformen, samt tilknytte korrekte og sigende billeder og illustrationer, så brugerne kan navigere rundt i systemet på en intuitiv og forståelig måde. Dertil integreres et interaktivt læringsmiljø, der skal udbygges og udnyttes en Danmarkskort-funktion, og videomaterialer gøres tilgængelig for platformen i VIMEO. For at der i forbindelse med arrangementer kan opkræves brugerbetaling til f.eks. forplejning kobles et betalingsmodul til arrangementstilmeldingen, som kan anvendes ved behov. Der sættes fokus på internationalisering ved at oversætte centrale tekster til engelsk, så der bliver en lille udgave af videnplatformen på engelsk. For at lette videnopsamling for travle landmænd med mange stillesiddende timer i marken og for at understøtte ordblinde vil udvalgte tekster blive oplæst og lagt tilgængeligt som lydfiler.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023.

Projektresultater

Dyrkningsvejledning

Dyrkningsvejledning - økologisk silomajs 

Artikler

Tvemodent korn kræver ekstra opmærksomhed. Artikel til Landbrugsavisen. 

Engelske oversættelser

Oversigt, engelske oversættelser, AP2. 

Lydfiler

Oversigt, lydfiler, AP3.