Tørt og godt – alternativ strøelse til husdyr

Introduktion

Projektets formål er er at gøre økologierhvervet selvforsynende med strøelse ved at afsøge at kvalificere alternative strøelseskilder og fremstillingsmetoder.

Projektet afprøver nye veje til fremstilling og anvendelse af alternative strøelseskilder, som kan inspirere til et udvidet samarbejde mellem økologiske planteavlere og husdyrproducenter. Projektet beskriver værdien af halm som gødning og jordforbedringsmiddel og indhenter viden om dyrkning og høst af græsafgrøder til strøelse. Projektet afprøver pelleteret havrehalm som strøelseskilde i stalde med sengebåse. Derudover undersøges det i projektet, hvor stort potentialet er for at reducere mængden af strøelse ved en kombination af halmpiller og langt snittet halm i stalde med dybstrøelse. Projektet afprøver også tørret elefantgræs som alternativ til dybstrøelse med byghalm.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. 

Projektresultater

Notat: Erfaring fra udenlandske universiteter – rørgræs i briketter, præriegræs og elefantgræs som strøelse til malkekøer

Notat: Halm som gødning og jordforbedringsmiddel

Nye strøelseskilder til økologiske kvæg. Artikel i Økologi -Inspiration til jordbruget 12.

Halmprojekt søger landmænd til at teste strøelse. Nyhed på icoel.dk

Hvilken strøelse bruger du? Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs facebookside.