Øko-markdag - årets mødested

Introduktion

Formålet er at gennemføre Økologisk markdag, hvor landmænd kan indhente ny praksisorienteret viden med henblik på at styrke det økologiske håndværk, sikre økologiens konkurrencekraft og det økologiske landbrugs robusthed.

Økomarkdag afvikles for første gang den 15. juni 2022 som en landsdækkende heldagsbegivenhed i marken, hvor der vil være; min. 75 forskellige demonstrationsparceller med forskellige afgrøder og sorter, forskellige behandlinger mv. Dertil kommer demonstration af markmaskiner med kørsel flere gange på dagen, udstillinger med f.eks. formidling af ny viden og godt håndværk, et centralt videnstelt med nye faglige oplæg hver halve time, og mulighed for at deltage i guidede tematiske eller generalist ture rundt til de mange udstillere styres af landbrugsfaglige konsulenter eller medarbejdere. Målet er 500 deltagere og min. 25 udstillere/demonstrationsfolk. Dagen er åben kl. 09-20, men for at en hel dag med mange mennesker kan fungere, er der opstillings- og nedtagningsdage rundt om, og der er behov for forplejning, toiletfaciliteter, strøm, telte osv. Projektet her skal bidrage med at sætte de gode rammer til rådighed for de mange deltagere så fokus bliver på læring, videnopsamling og netværk. Øko-markdag afløser en lang række mindre arrangementer, idet en bred samling af Rådgivningsvirksomheder, ICROFS og foreninger sammen med maskinbranchen støtter op om at lave et samlet landsdækkende arrangement i regi af Innovationscenter for Økologisk Rådgivning.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. 

Projektresultater

Udstillerhjemmeside link. Vil du være udstiller - læs her.

Deltagerhjemmeside link. Om Øko-markdag og hvad du kan opleve.

Øko-Markdag - ses vi på onsdag? Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Tusind tak for en skøn dag. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Tusind tak til alle jer, der var med til Øko-Markdag på Fyn. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Øko-Markdag er kommet for at blive. Artikel på icoel.dk.

Himlen er blå, humøret er højt og første øko-markdag nogensinde er i fuld gang. Instagramopslag på Derforlandmand.

Ukrudstbekæmpelse er en af de helt store udfordringer i økologisk landbrug. Instagramopslag på Derforlandmand.

Presseklip for Øko-Markdag.

Øko-Markdag 2022. Video på youtubekanalen Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Indslag på TV2 Fyn. Se indslaget på TV2 Fyn.