Find frakturen - On-site diagnosticering af brystbensfrakturer hos økologiske æglæggere

Introduktion

Projektets formål er at undersøge potentialet for at udvikle en metode til at diagnosticere brystbensfrakturer på produktioner, uden aflivning af fjerkræet.

Projektet vil indeholde en vidensindsamling og derefter praksisafprøvning af den udvalgte metode til on-site diagnosticering af brystbensfrakturer. Via et samarbejde med Københavns Universitet vil metoden blive tilpasset og kalibreret, så resultaterne bliver sammenlignelige med de resultater, som opnås ved obduktion af høner. Dette vil munde ud i en beskrivelse/vejledning af metoden, så den i princippet kan udføres af alle. Dette skal herefter videreformidles i artikler og oplæg på temamøder samt konferencer.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. 

Projektresultater

Skriv om starten af projekt med mobilt røntgen på produktionen. En kort introduktion til projektet, der uddyber den nuværende status og forklarer de kommende planer for udførelse.

Oplæg om røntgenscanning af brystbensfrakturer. Et oplæg, der opsummerer de vigtigste resultater fra afprøvning af mobilt røntgen til diagnosticering af brystbensfrakturer.

Skriv om konklusion på projekt. Et kort skriv, der opsummerer projektet til modtagere af FjerkræNyt.

Artikel om praksisafprøvninger. Artikel i Erhvervsbladet, der fremviser alle resultater fra projektet. 

Instagram story om praksisafprøvninger. Forsøgsværten Niels Riis lagde en instagram story op, som viste praksisafprøvninger og forsøgsopstillingen.