Økologisk ansvar for ko med kalv

Introduktion

Projektets formål er at styrke og udvikle den økologiske mælkeproduktion og sikre fortsat udvikling og tillid til Ø-mærket ved at få flere til at involvere sig og interessere sig for ko-kalv-systemer, samt belyse og formidle erfaringer fra økologiske mælkeproducenter, der arbejder med at øge tiden, hvor ko og kalv er sammen.

Udviklingen af ko-kalv-systemer under danske forhold har det sidste år tiltrukket sig mere og mere opmærksomhed blandt de økologiske mælkeproducenter, forbrugere og landbrugsmedier. Økodag er også et event, der hvert år øger forbruger- og mediemæssig opmærksomhed på køer og kalves muligheder for at være sammen i længere tid. Formidlingen af økologernes initiativ og erfaringer med at arbejde med disse udfordringer er afgørende for at sikre den fortsatte tillid til Ø-mærket. Der er allerede en del aktiviteter i gang med forskningsmæssigt fokus og dette projekt, der har et stærkt fokus på formidling og implementering, vil bidrage til, at resultaterne når ud til en endnu bredere målgruppe med interesse for emnet. Projektets aktiviteter har bred appel og belyser og formidler de udfordringer og dilemmaer, der opstår, når samværet mellem ko og kalv øges i økologisk produktion.

Effekten er et større vidensgrundlag hos både landmænd og forbrugere, idet projektet skaber overblik og indsigt i fordele og udfordringer ved at holde ko og kalv sammen.

Projektresultater

AP5

Staldskoler 2021
Staldskoler hos malkekvægsbedrifter.

Åbent hus for forbrugere
Forbrugerrettet flyer med få, informative budskaber om ko og kalv samvær.

Åbent hus for forbrugere
Program for temaaften på Svanholm Gods.

Webinarrække med tema om ko-kalv-systemer
Velkomst til webinarrække 2021.

Webinarrække med tema om ko-kalv-systemer
Oplæg om forskning indenfor Ko-kalv-systemer til webinarrække 2021.

Webinarrække med tema om ko-kalv-systemer
Oplæg om adskillelse af ko og kalv til webinarrække 2021.

Webinarrække med tema om ko-kalv-systemer
Oplæg om staldindretning til webinarrække 2021.

Hjemmeside relateret til ko og kalv samvær
Hjemmesiden omhandler emner relateret til ko og kalv samvær.

Online erfaringsudveksling
Facebook gruppe for erfaringsudveksling blandt økologiske landmænd.

Flere økologer forsøger at give kalven mere tid med en ko
Artikel omkring flere økologiske landmænd giver kalven mere tid hos koen.

Forskere måler køers humør
Artikel omkring forskning indenfor køers humør.

Godt management eller brutal skik
Artikel omkring fordele og ulemper vedrørende tidlig adskillelse af ko og kalv.

Mælkeproducent: Vi går ikke tilbage til et døgn
Artikel omkring adskillelse af ko og kalv.

Præsentation til Økologikongres 2021
Præsentation om ammetantesystem i kombination med malkerobotter til Økologikongressen 2021.

Præsentation til Økologikongres 2021
Præsentation om dyrevelfærd ved ko og kalv kontakt til Økologikongressen 2021.

Præsentation til Økologikongres 2021
Præsentation om ko-kalv system i kombination med sæsonkælvning til Økologikongressen 2021.

Præsentation til Økologikongres 2021
Præsentation om Praktiske løsninger og management ko og kalv til Økologikongressen 2021.