Sikret og godt arbejdsmiljø i økologiske sobesætninger

Introduktion

Formålet er at forebygge nedslidning og arbejdsulykker ved arbejde på økologiske grisebedrifter, så gode arbejdsforhold sikres. Dette både af hensyn til medarbejderne, men også for at gøre arbejdet med økologiske grise mere attraktivt, så det bliver nemmere at fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

Projektet består af tre delaktiviteter. I første del kortlægges risikobetonede arbejdsrutiner i farefolde og drægtighedsmarken ved besøg i minimum seks økologiske sobedrifter, samt udarbejdes løsningsforslag til forbedringen af arbejdsrutinerne. I anden delaktivitet er fokus på at implementere og forberede løsningsforslagene til konkret kritiske arbejdsrutiner på to til tre fokusbesætninger. I tredje delaktivitet er fokus på kommunikation, hvor målet er både at få sat fokus på arbejdsmiljøet ved at pege på konkrete risikobetonede arbejdsrutiner, samt via de erfaringer, der bl.a. drages under delaktivitet to, at sikre vidensdeling af konkrete løsningsforslag til forbedring af arbejdsrutiner, og hvordan disse kan implementeres på økologiske grisebedrifter. 

Forventede effekter:

  • Reduktion af risikobetonet tid i tæt kontakt med soen i den første periode efter faring med 50%, hvilket reducerer risikoen for ulykker, da medarbejdere er mindre i tæt kontakt med soen i den mest kritiske periode.
  • Reduceret antal nedslidende arbejdsrutiner, ved at kortlægge arbejdsrutiner der øger risikoen for nedslidning, samt demonstrere løsninger, der sikrer bedre arbejdsforhold / arbejdsstillinger. Dette vil indirekte medføre at medarbejderne bliver længere i erhvervet og reducere antallet af sygedage.
  • Øget velfærd blandt økologiske grise på grund af bedre arbejdsstillinger under håndtering. Indirekte vil det gøre økologiske bedrifter med søer og grise på friland til mere attraktive arbejdspladser.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.