ØKOKORN – Kvalitet i økologisk korndyrkning med målrettet sortsmateriale

Introduktion

Projektets formål er at øge udbytter, dyrkningssikkerhed og kvalitet i økologisk korndyrkning ved at forebygge artsspecifikke udfordringer med ukrudt, skadedyr og sygdomme. Målet er at imødekomme disse specifikke udfordringer, som er særligt knyttet til økologisk korndyrkning, ved hjælp af målrettede sortsvalg og aktiv brug af diversitet og genetik i sortsmaterialet.

Markforsøg er grundstenen i økologiske dyrkningsvejledninger, udvikling af økologisk planteproduktion og sortsmateriale tilpasset særlige økologiske udfordringer. Denne viden efterspørges og dyrkningsvejledningerne bruges som opslagsværk af økologiske landmænd.

Projektet består af fem arbejdspakker. Arbejdspakkerne 1-3 adresserer artsspecifikke udfordringer i økologisk korndyrkning, med fokus på at anvende det genetiske materiale aktivt og forebyggende. I projektet laves økologiske markforsøg med: Vinterhvedeblandinger til forbedret ukrudtskonkurrence og højere udbytte, heterogent materiale for større modstandsdygtighed overfor sygdomme, såtid/udsædsmængde i hybridrug til forbedret ukrudtskonkurrence og udbytte, højtydende nematoderesistente havresorter til forebyggelse af nematodeangreb og øget udbytte, tidlige sorter/såtider i vårhvede til forebyggelse af angreb af bygfluelarver. Markforsøg fremvises ved markvandringer og resultater formidles i Landsforsøgene og på en række nyhedskanaler, kongresser mv.

Målrettet valg af sortsmateriale har stor økonomisk effekt. Der forventes merindtjening i sortsblandinger af vinterhvede ved reduceret ukrudtsdækning og øgede udbytter på 3,6 mio. kr, i højtydende nematoderesistente havresorter 4,4 mio. kr og ved forebyggelse af bygfluelarver i vårhvede 11,3 mio. kr. Optimal udsædsmængde i hybridrug kan føre til reduceret ukrudtsdækning, udbyttegevinst og besparelse på indkøb af udsæd.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Artikler, nyhedsbreve og lign. 

Økologisk korndyrkning - potentiale ved aktiv brug af genetik og diversitet. Artikel på www.icoel.dk, der omhandler projektets indsatsområder.

Forebyggelse af havrecystenematoder. Artikel på www.icoel.dk, der omhandler forebyggelse af havrecystenematoder.