Markens nyttedyr: Øget kendskab til artsgrupper, som skaber værdi for din produktion

Introduktion

Formålet er at opnå en tosidet gevinst; at imødekomme det stigende fokus på ’licence to produce’ ved at fokusere på funktionel biodiversitet og derigennem opkvalificere økologiske landmænd og rådgivere til at anvende viden om biodiversitet, som dermed kan sikre mere stabile eller højere udbytter. 


Der er stor interesse for at arbejde med naturlig skadedyrsbekæmpelse blandt økologiske landmænd, men meldinger peger på, at der mangler en samlet ”værktøjskasse” med viden og metoder til at identificere de relevante insekter. I dette vidensprojekt er målet at udvikle en værktøjskasse, der kobler viden om nyttedyr, skadedyr og afgrøder. Dette sker ved indsamling af viden, som danner basis for udvikling af både et fysisk opslagsværk til identifikation af dyrene, der kan tages med i marken samt en digital værktøjskasse, der supplerer den fysiske. Det færdige produkt kan derfor bidrage til, at landmanden får et øget kendskab til samspillet mellem nyttedyr, skadedyr og afgrøder og at kunne undersøge om skadedyr og nyttedyr er til stede samt at få viden om, hvordan vilkårene for nyttedyrene kan forbedres.  
 

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.