Lokalt producerede økologiske nødder

Introduktion

Formålet er at fremme økologisk nøddeproduktion i Danmark for at understøtte omlægningen til plantebaseret kost hos forbrugerne og gavne landbruget med træernes effekter i sædskiftet. Målet er at skabe tilstrækkelig viden om produktion af danske, økologiske nødder og effekterne heraf, for dermed at kunne give et beslutningsgrundlag for etablering af nøddeplantager i det danske, økologiske landbrug. Projektet skaber viden inden for klima, biodiversitet, markedsmuligheder og driftsøkonomi, management og afsætning, sygdomme og skadedyr samt helt nye muligheder for optimeret systemudvikling på landbrugsfladen.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Tilgår.