ORGANIC+: Demonstration og forbedring af positiv effekt af økologisk landbrug på agerlandets natur

Introduktion

Formålet er at forbedre og demonstrere den positive effekt af økologisk landbrug på agerlandets naturindhold og derigennem sikre troværdigheden af den økologiske produktion gennem hele værdikæden. Målet er at definere og beslutte mål og indsats for biodiversitet i agerlandet, implementere disse i såvel modelberegninger som praksis i fem regionale forsøgsområder samt finde evidens for natureffekt af økologisk landbrugsdrift.

Organic+ vil bruge computersimulering og feltmonitering til at undersøge biodiversitetsændringer i landskabet før og efter målrettede biodiversitetstiltag i fem værkstedsområder. Områderne adskiller sig i landskabssammensætning og forvaltes af tre økologiske virksomheder. Praksisfællesskaber (CoPs), som involverer de tre virksomheder samt deres samarbejdspartnere, fra landmænd til detailhandlere, vil blive etableret i værkstedsområderne. CoPs vil bidrage til udvikling af biodiversitetstiltag lokalt, fastsætte fælles mål samt udbrede effektive løsninger regionalt. Desuden vil Organic+ udvikle og afprøve et værktøj til beslutningsstøtte, som kan bruges til at optimere biodiversitet ved at udpege type og placering af tiltag, som fremmer en landskabsmosaik, der bedst muligt understøtter naturlige systemer og biodiversitet i et givent landskab. Projektet vil bidrage til forbedret landbrugsrådgivning samt optimere lokale landbrugsforvaltningstiltag for at nå de ambitiøse nationale og internationale mål for et økologisk landbrug, som understøtter en bæredygtig fødevareproduktion og muliggør økologisk landbrugsdrift som levevej.

Projektet hviler på et solidt fundament af AU’s tidligere anvendelser af ALLMaSS til simulering af effekten af økologisk landbrugsdrift og til agentbaseret modellering af landbrugsrelaterede dyrearters respons på landskabsændringer. Resultaterne af projektet vil kvalificere rådgivning og målsætning rettet mod landbrugsnaturen. Endelig vil projektets gennemførelse anvise naturhensynets potentiale som værdiforøger af de råvarer og forarbejdede produkter, der indgår i case-partnernes virksomheder.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Værktøj skal fremme biodiversitet i landbrugslandet. Artikel på Økologisk Nu. 

Økologi er en vej til mere biodiversitet i agerlandet. Artikel i LandbrugsAvisen.

Vi skal kunne sameksistere med naturen. Artikel på Økologisk Nu

Innovationscenter brygger på regnemodel, der kan være et lille gennembrud for biodiversiteten. Artikel på Økologisk Nu. 

Ses vi til Naturmødet? Opslag på LinkedIn om deltagelse i Naturmødet.

SoMe:Hilsen fra Naturmødet.  Opslag på LinkedIn fra Naturmødet.

SoMe: Dialog på Naturmødet. Opslag på LinkedIn fra Naturmødet.

SoMe: Opsamling fra Naturmødet. Opslag på LinkedIn fra Naturmødet.

SoMe: FN's internationale biodiversitetsdag. Opslag på LinkedIn i anledning af FN's internationale biodiversitetsdag.

SoMe: Opslag fra Økologisk Sommermøde. Opslag på LinkedIn fra Agernæs Øko.

SoMe: Opslag fra workshop ved Bovbjerg Fyr. Opslag på LinkedIn fra workshop ved Bovbjerg Fyr 10. oktober 2023.

SoMe: Opslag på Facebook for oplæg om biodiversitet Opslag på Facebook for oplæg om biodiversitet i agerlandet på Landbrug & Fødevarers årsmøde i økologisektionen, oktober 2023

SoMe: Opslag på Facebook om oplæg på Økologikongressen

SoMe: Opslag på LinkedIn om oplæg på Økologikongressen

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Biodiversitet. Session på Økologikongres om biodiversitet i økologisk landbrug

Målretning af biodiversitstiltag og dokumentation af
biodiversitetseffekter i økologisk produktion. Præsentation af projektet på Økologikongres 2023.

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Workshop: Biodiversitetstjek: Metoden som mål. Workshop om biodiversitet i landskabet.

Biodiversitet og økologisk landbrug. Fremvisning om sparing kontra sharing. 

Biodiversitet og økologisk landbrug. Fremvisning i forbindelse med Åbent Hus.

Biodiversitet i landbruget. Workshop for landmænd om biodiversitetstiltag

Biodiversitet og økologisk landbrug. Præsentationer for Landbrug & Fødevarers Økologisektion

Naturregnskab på bedriftsnivea - hvordan kan vi måle det?  Præsentation på Økologisektionens årsmøde

Webinar

Biodiversitet og økologisk landbrug. Yoko Dupont (AU), Bent Rasmussen (ICOEL), Emil Grøn Jensen (Sagro) og Mathilde Huusmann (LBST) fortæller fra hver deres indgangsvinkel om biodiversitet i forskning og praksis. Webinar offentliggjort via YouTube.

Nyhedsbreve

Omtale af Naturmødet i nyhedsbrev. Nyhedsbrev fra ICOEL: Omtale af Naturmødet.

Omtale af vores deltagelse i Naturmødet i nyhedsbrev. Nyhedsbrev fra ICOEL: Omtale af vores deltagelse i Naturmødet.