Omlægningstjek - omlægning og udvikling af det økologiske landbrug

Introduktion

Projektets formål er at sikre beslutningsgrundlaget og kompetenceniveauet på alle typer landbrug, der overvejer at lægge om til økologisk drift, eller som allerede er omlagt og ønsker videreudvikling af deres økologiske bedrift. Målet er, at producenter kan opnå et tilstrækkeligt højt og fagligt vidensniveau via tilbud om omlægningstjek, fastholdelses- og udviklingstjek samt bærdygtighedstjek.

Projektets aktiviteter er inddelt i fire arbejdspakker. AP1 er omlægningstjek udført i samarbejde med de lokale økologikonsulenter. AP2 er omlægningstjek fortrinsvist udført af Innovationscenter for Økologisk Landbrug og initieret i et samarbejde med eksterne interessenter, herunder kommuner, brancheorganisationer m.fl. AP3 er fastholdelses- og udviklingstjek, der tilbydes og udføres af såvel lokale økologirådgivere som af konsulenter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Fastholdelses- og udviklingstjek tilbydes eksisterende økologiske landmænd, som har behov for en dybere analyse af potentialet for udvikling frem for afvikling eller tilbagelægning til konventionel drift. AP4 er et tilbud om biodiversitetstjek som en del af en bæredygtighedsvurdering, udført af Innovationscenter for Økologisk Landbrug. I 2023 udbydes i dette projekt 200 omlægningstjek, 50 fastholdelses- og udviklingstjek samt 80 bæredygtighedstjek med fokus på biodiversitetsparameteret. Omlægningstjek tilbydes alle typer bedrifter inden for landbrug, frugtavl og gartnerier.

Effekten er, at flere motiveres og rustes til at lægge om til økologisk drift eller fortsætte den allerede etablerede økologiske drift. Med dette projekt gives mulighed for en faglig gennemgang af landbrugsbedriften, enten for at omlægge til økologisk drift for at vurdere ens udviklingspotentiale eller for at vurdere bæredygtigheden med fokus på at øge biodiversiteten.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag og lign.

Brev til producenter i Ringsted kommune

Få et gratis udviklingstjek. Artikel om udviklingstjek. 

Tilbud om udviklingstjek. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs facebook

Tjek biodiversiteten og skab udvikling. Artikel i Økologi Inspiration til jordbruget juni 2023.

I klimaets navn: Landmænd opfordres til gratis økotjek. Artikel omlægning Faxe, Sjællandske. 

Brev til producenter i Køge kommune.

Gratis udviklingstjek. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebook.