Omlægning til økologi – faglige møder og netværk

Introduktion

Projektets formål er at sikre videns- og kompetenceniveauet hos landmænd, der planlægger at lægge om til økologisk drift, eller som allerede driver en økologisk bedrift og ønsker at videreudvikle den. Målet er at tilbyde lokale faglige møder og netværksaktiviteter og at formidle om aktuelle temaer om omlægning og udvikling af den økologiske drift med henblik på at sikre robuste økologiske bedrifter.

Projektet indeholder to arbejdspakker: AP1: lokale faglige møder og netværk og AP2: formidling og kompetenceopbygning. AP1: I projektet gennemføres op til 35 lokale faglige møder og netværksaktiviteter for interesserede nye økologiske landmænd samt etablerede økologiske landmænd, som ønsker at udvikle deres bedrift. Møderne planlægges i lokale områder i tæt samarbejde med lokale rådgivningsvirksomheder, og temaerne vil være aktuelle emner for netop de lokale producenter. Innovationscenter for Økologisk landbrug bidrager med faglig viden og ideer i et inspirationskatalog med aktuelle temaer, der kan komme på programmet på møderne. I 2023 vil der bl.a. være fokus på plantebaserede fødevarer, klima, næringsstofforsyning, bæredygtighed og biodiversitet på bedrifterne samt øvrige nye tiltag. AP2: Gennem formidling og kommunikation sikres faglig videns- og kompetenceopbygning for nye økologiske landmænd, som i artikler, videoer og opslag på de sociale medier informeres om faglige temaer og omlægningstjek til interesserede landmænd.

Effekten ved gennemførelsen af lokale møder med aktuelle temaer vil være at det generelle kompetenceniveau hos nye såvel som etablerede økologer øges via videndeling om muligheder, løsninger og udfordringer i det økologiske jordbrug, og derigennem sikres en øgning i det økologisk dyrkede areal.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Faktaark, omlægningstjek, PDF

Faktaark, omlægningstjek, word

Faktaark, udviklingstjek, PDF

Faktaark, udviklingstjek, Word

Artikel om udviklingstjek hos økologiske landmænd til Landbrugsavisen. 

Lang video til hjemmeside og YouTube om biodiversitetstjek.  

Annonce: få et gratis biodiversitetstjek. Annonce udgivet på øko.nu.

Opslag på facebook, udviklingstjek

Opslag på LinkedIn om omlægningstjek.

Artikel, omlægningstjek i Favrskov, Økologisk Landbrug 3. november. 

Udviklingstjek giver øko-par medvind. Artikel om gratis udviklingstjek til Økologisk Nu.  

Artikel tjek i 2024. Artikel udgivet i Økologisk Landbrug 27. december.

Artikel om gennemførte biodiversitetstjek i 2023. Artikel udgivet i Økologisk Landbrug 27. december.

Inspirationskatalog

Inspirationskatalog. Inspirationskatalog til oplæg på lokale møder.

Informations- og netværksmøder 

Informationsmøde d. 21. februar 2023

Inspirationsmøde d. 14. juni 2023

Inspirationsmøde d. 29. juni 2023

Inspirationsmøde d. 4. juli 2023

Inspirationsmøde d. 25. juli 2023

Inspirationsmøde 3. august 2023

Inspirationsmøde 10. august 2023

Inspirationsmøde d. 17.  august 2023

Inspirationsmøde 24. august 2023

Inspirationsmøde 6. september

Inspirationsmøde d. 25. september 2023 

Inspirationsmøde d. 26. september 2023 

Inspirationsmøde d. 27. september 2023

Inspirationsmøde d. 3. oktober 2023

Inspirationsmøde d. 17. oktober

Inspirationsmøde d. 24. oktober

Inspirationsmøde d. 25. oktober

Inspirationsmøde d. 9. november 

Inspirationsmøde d. 9. november 

Inspirationsmøde d.15. november

Inspirationsmøde d. 16. november

Inspirationsmøde d. 27. november

Inspirationsmøde d. 6. december

Inspirationsmøde d. 7. december

Inspirationsmøde d. 13. december

Inspirationsmøde d. 14. december