Bæredygtig økologi for fremtiden – Økologikongres 2023

Introduktion

Projektets formål er at tilbyde aktuel, faglig, opkvalificering med relevant viden i et spændende læringsmiljø og med mulighed for netværk landmænd imellem, i et samspil med aktører fra hele værdikæden. Implementering af ny viden skaber økologiske og økonomiske bæredygtige og robuste landbrug.

Målet er at afholde Økologikongres 2023, hvor der tilbydes et fagligt, relevant og mangfoldigt kongresprogram til alle økologiske landmænd og øvrige interessenter inden for økologisk jordbrugs- og fødevareproduktion. Dette projekt bidrager til, at der kan udarbejdes et alsidigt, spændende og relevant todages kongresprogram med faglig relevante og aktuelle sessioner og plenummøder for alle deltagere. Der vil blive inviteret relevante og aktuelle indlægsholdere, der har stor viden om de aktuelle emner, der sættes på programmet. Projektet bidrager til planlægning og gennemførsel af Økologikongres. På samme tid bidrager projektet til, at der bliver synlighed omkring Økologikongressen gennem annoncering og opslag på sociale medier og i andre relevante medier i forhold til at nå så bredt ud som muligt til den aktuelle målgruppe af landmænd, rådgivere, producenter og resten af værdikæden. På kongressen vil der være fokus på at skabe et godt miljø til netværksdannelse og læring på tværs af fagemner og sektorer og i hele værdikæden. Parallelt med kongressen er et område med udstilling, der danner et godt afsæt for netværk.

Målet er, at der deltager minimum 900, og at en tredjedel som minimum er primærproducenter. Effekten heraf vil være en fortsat omlægning til økologisk drift samt en mere effektiv økologisk produktion med et bredt udbud af højkvalitetsprodukter

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Kort artikel til LandbrugsAvisen. Kort artikel om Økologikongres 2023 i øko-opslag i LandbrugsAvisen. 

Pressemeddelse om klar med tilmelding til Økologikongres 2023. Pressemeddelelse sendt til landbrugsaviserne om, at Økologikongres 2023 er klar med program og tilmelding. 

Omtale i LandbrugsAvisen. Artikel i LandbrugsAvisen ud fra pressemeddelelsen. 

Økologikongres 2023. Artikel på icoel.dk.

Sådan kom jeg i gang som landmand. Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget på side 10.

Økologikongres 2023 - tilmeldingen er nu åben. Artikel på icoel.dk.

Annoncer

Annonce i Landbrugsavisen

Annonce i Økologisk Landbrug

Annonce i Landbrug Nord, Syd, Øst og Fyn

Online annoncer til Landbrugsavisen

Online annonce til Økologisk Landbrug

Videoklip, opslag eller lignende

Video 1 til markedsføring. Stemningsbilleder fra forrige kongres. Se video på vimeo.

Video 2 til markedsføring. Søren Bilstrup, som er økologisk landmand, fortæller, hvorfor han deltager. Se video på vimeo.

Video 3 til markedsføring. Unge deltagere på kongressen opfordrer andre til at deltage. Se video på Facebook.

Har du en ide til Økologikongres 23? Facebookopslag på kongres Facebooksiden.

Bliv synlig som sponsor eller udstiller. Facebookopslag på kongres Facebooksiden.

Tilmeldingen er åben. Facebookopslag på kongres Facebooksiden.

Har du set det fede program? Facebookopslag på kongres Facebooksiden

Der er ingen tvivl at spore hos Søren Bilstrup. Facebookopslag på kongres Facebooksiden

Økologikongressen er for landmænd som dig. Facebookopslag på kongres Facebooksiden.

Tilmeld dig Økologikongressen, der foregår d. 21. og 22. november på Vingsted Hotel og konferencecenter. Facebookopslag på kongres Facebooksiden.

Det, der er sparet, er tjent. Facebookopslag på kongres Facebooksiden.

Asger Fredslund, tidligere udsendt med Sirius Patruljen. Facebookopslag på kongres Facebooksiden.

Hjemmeside Økologikongres

Velkommen til Økologikongres. Find program og oversigter vedr. Økologikongres 2023. 

Find materialer fra afholdte kongresser. Her vil du kunne finde de oplæg og præsentationer, som oplægsholdere har accepteret bliver lagt offentligt.

Økologikongres

Program Økologi-kongres 2023. Det tilbudte program ved Økologi-kongres 2023.

Nyhedsbrev

Artikel i nyhedsbrev. Artikel i Landbrug & Fødevarers nyhedsbrev 'Fagligt Nyt' sendt til innovationsbidragsydere

Tilmeldingen er åben – skal du med? Nyhedsbrev for kongressen

Bliv synlig på udstillingen. Nyhedsbrev for kongressen.

Se årets kongresprogram. Nyhedsbrev for kongressen.

Spar gebyret. Nyhedsbrev for kongressen.

Økologikongressen er lige om hjørnet. Nyhedsbrev for kongressen.