Introduktion

Projektets formål er at tilbyde aktuel, faglig, opkvalificering med relevant viden i et spændende læringsmiljø og med mulighed for netværk landmænd imellem, i et samspil med aktører fra hele værdikæden. Implementering af ny viden skaber økologiske og økonomiske bæredygtige og robuste landbrug.

Målet er at afholde Økologikongres 2023, hvor der tilbydes et fagligt, relevant og mangfoldigt kongresprogram til alle økologiske landmænd og øvrige interessenter inden for økologisk jordbrugs- og fødevareproduktion. Dette projekt bidrager til, at der kan udarbejdes et alsidigt, spændende og relevant todages kongresprogram med faglig relevante og aktuelle sessioner og plenummøder for alle deltagere. Der vil blive inviteret relevante og aktuelle indlægsholdere, der har stor viden om de aktuelle emner, der sættes på programmet. Projektet bidrager til planlægning og gennemførsel af Økologikongres. På samme tid bidrager projektet til, at der bliver synlighed omkring Økologikongressen gennem annoncering og opslag på sociale medier og i andre relevante medier i forhold til at nå så bredt ud som muligt til den aktuelle målgruppe af landmænd, rådgivere, producenter og resten af værdikæden. På kongressen vil der være fokus på at skabe et godt miljø til netværksdannelse og læring på tværs af fagemner og sektorer og i hele værdikæden. Parallelt med kongressen er et område med udstilling, der danner et godt afsæt for netværk.

Målet er, at der deltager minimum 900, og at en tredjedel som minimum er primærproducenter. Effekten heraf vil være en fortsat omlægning til økologisk drift samt en mere effektiv økologisk produktion med et bredt udbud af højkvalitetsprodukter

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Tilgår.