Regenerativt landbrug i dansk landbrugsproduktion

Introduktion

Projektets formål er at definere, hvad regenerativt landbrug er i en dansk kontekst og afklare, hvorvidt det er realistisk at praktisere storskala økologisk regenerativt landbrug i Danmark. Projektets mål er, ved at indsamle viden fra litteratur og fra praksis i ind- og udland, at skabe et solidt grundlag for at arbejde med økologisk regenerativt landbrug i en dansk kontekst.

Projektet vil samle viden om regenerativt landbrug fra international litteratur og samle erfaringer fra tidligere og igangværende projekter, som har beskæftiget sig med regenerative tiltag i dyrkningspraksis. Her kan blandt andet nævnes følgende projekter: ROBUST som arbejder med at skabe tilstrækkelig viden om skovlandbrugssystemernes effekter på klima, miljø og biodiversitet i planteavl og mælkeproduktion; Carbon Farm 2 som arbejder med at udvikle og implementere en økologisk version af Conservation Agriculture, samt at redegøre for effekter på kulstoflagring, lattergasemission og jordens mikrobielle liv; Klimavenlig afgræsning som undersøger hvordan holistisk afgræsning påvirker græsudbytter, græskvalitet, mælkeproduktion og klimabelastning. Der vil i projektet være fokus på at indsamle viden og erfaringer fra den videnskabelige litteratur, som er relevante for en udvikling af regenerativt økologisk landbrug i Danmark.

Vidensindsamlingen vil også bestå af en række besøg og studieture, hvor der skal indsamles praktisk viden og erfaringer. Her er det særligt relevant at kigge mod USA, hvor implementeringen og udviklingen af det regenerative landbrug er langt foran Europa. Amerikanerne har også flere storskala landbrugsproduktioner, som både inkluderer planteavl og husdyrproduktion, som praktiserer regenerativt landbrug, og det er derfor relevant, at undersøge hvordan deres produktionssystemer er skruet sammen og undersøge hvilke tiltag og dyrkningspraksis, som er direkte overførbart til det danske landbrug. For at sikre vidensdeling med og inddragelse af lokale rådgivere og danske landmænd med interesse i regenerativt landbrug, vil der blive afholdt en workshop, hvor viden indsamlet i projektet præsenteres og diskuteres med deltagerne. Der vil på workshoppen også blive lagt op til en diskussion af, hvordan en definition af økologisk regenerativt landbrug i Danmark kan se ud.

Effekten vil være, at der efter projektets afslutning er et solidt grundlag for at arbejde videre med regenerativt landbrug i dansk kontekst. Ydermere forventes det at projektet vil booste udviklingen af regenerativt landbrug i Danmark.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Regenerativt landbrug i en dansk økologisk kontekst. Artikel om regenerativt landbrug i en dansk økologisk kontekst. Udgivet på www.icoel.dk.

Podcast om regenerativt landbrug. Afsnit med Janne Aalborg Nielsen.

Notat: Regenerativt landbrug i en dansk kontekst. Notat om hvordan de regenerative principper kan anvendes i en dansk kontekst.

De regenerative principper. Piktogrammer som illustrerer de regenerative principper i en dansk kontekst.

Invitation til workshop om regenerativt landbrug. Invitation til workshop.

Er økologiens praksis regenerativ? Oplæg ved arrangementet "Regenerativt landbrug - hvad er det og hvordan måles det?" afholdt d. 7/6-22, arrangeret af Food & Bio Cluster.