Økologiske markforsøg - sædskiftesammenhænge som løfter økologien

Introduktion

Formålet er gennem forsøg og med evidensbaseret viden, at økologiske landmænds planteproduktion fremtidssikres med højere udbytter, bedre ukrudtskontrol og højere produktkvalitet.

Målet er via intensivt økologisk forsøgsarbejde at skabe dokumenteret viden, der fokuserer på fordelene ved et veltilrettelagt økologisk sædskifte, og som kan implementeres på økologiske landbrug.

Projektet tilvejebringer forsøgsviden indenfor fem indsatsområder identificeret af Fagligt Økologisk Forsøgsudvalg samt yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. Udvalget er bredt sammensat for at sikre en høj relevans af de økologiske markforsøg. Indsatsområderne ses som værende afgørende for at fremtidssikre økologien ved at udnytte dyrkningstiltag i sædskiftet optimalt. De 5 indsatsområder er: 1) Optimering af hvededyrkning (6-10 forsøg), 2) Efterafgrødeplatform til sikker etablering (3-5 forsøg), 3) Maksimalt sædskiftemæssigt udbytte af bælgsæd (6-10 forsøg), 4) Kløvergræs – protein og kvælstof (3-5 forsøg), 5) Strategi mod særlig besværligt frøukrudt (6-8 forsøg).

Effekterne indenfor de enkelte indsatsområder: 1) Øget udbytte og proteinindhold i hvede egnet til brød; 1800 - 2250 kr. pr. ha. 2) Forbedrede efterafgrøder, 480 - 720 kr. pr. ha. 3) Højere gennemsnitligt udbytte i bælgsæd 900 - 1750 kr. pr. ha og eftervirkning i efterfølgende foderkorn ca. 600 kr. pr. ha. 4) Forbedret udbytte og proteinindhold i 1. slæt i førsteårsmarker ca. 1500 kr. pr. ha og øget eftervirkning i vårsæd 240 - 360 kr. pr. ha. 5) Merudbytte for effektiv kontrol med besværligt frøukrudt 1200 - 2400 kr. pr. ha.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP1

Forsøgsplan - vårhvede. Optimeret dyrkning af efterårssået vårhvede.

Forsøgsplan vinterhvede. Optimeret dyrkning af vinterhvede.

AP2


Forsøgsplan - efterafgrøder. Efterafgrødebørnehave.

Bilag til markvandring. Markvandring på Lolland for Forsøgsudvalg.

Forsøg med efterafgrøder. Landsforsøgene s, 282-284.

Markvandring i Nordjylland. Markvandring i Nordjylland.

Få undersåede efterafgrøder til at lykkes. Artikel om efterafgrøder til magasinet Mark

AP3


Forsøgsplan - bælgsæd. Bælgsæd - optimal næringsstofforsyning og podning.

Forsøgsplan - bælgsæd (1) Bælgsæd - med og uden efterafgrøde.

Forsøg med bælgsæd. Landsforsøgene s. 288-291.

AP4


Forsøgsplan. Augustudlæg af kløvergræs med vintervikke.

Forsøgsplan. Kløvergræs – jordbearbejdning forud for pløjning.

AP5


Forsøgsplan - vårsæd. Strategier mod besværligt ukrudt - vårsæd.

Forsøgsplan. Strategier mod besværligt ukrudt - vintersæd.

Forsøg med besværligt ukrudt. Landsforsøgene s. 301-302

Facebookopslag om markvandring i Nordjylland. Markvandring i Nordjylland.

Aktiviteter på tvær af arbejdspakker

Præsentation på forsøgsseminar. Forsøgsseminar for forsøgsmedarbejdere i forsøgsenhederne.

Nyt fra Landsforsøgene. Præsentation fra landmandsmøde.