Nyttedyr i økologisk raps og hestebønne

Introduktion

Formålet er at undersøge, hvordan markudbytter i økologiske vinterraps- og hestebønne kan stabiliseres med brug af nyttedyr og dermed bidrage til at øge arealet med hjemmeavlede fedt- og proteinafgrøder.

Formålet opnås via vidensindsamling og erfaringsudveksling, samt afprøvning med forbedring af levemulighederne for nyttedyr på og udenfor dyrkningsfladen, kombineret med direkte udsætning i afgrøderne.

I den første del af projektet skal nødvendig national og international viden om tiltag med anvendelse af nyttedyr i vinterraps- og hestebønnemarker opsamles. Det driftsmæssige og økonomiske potentiale ved at implementere brug af nyttedyr på bedrifterne skal beskrives. Indsamlingen af viden vil danne baggrund for afprøvning i marken og efterfølgende udarbejdelse af et inspirationskatalog med konkrete anbefalinger til bekæmpelsen af de mest tabsvoldende skadedyr i økologisk dyrkning af hestebønner og vinterraps. Tilgangen vil være: 1) at forbedre vilkårene for skadedyrenes naturlige fjender og samtidig tilgodese en effektiv planteproduktion, 2) at udsætte nyttedyr i afgrøden ved risiko for tabsvoldende skadedyrsangreb. Anbefalingerne demonstreres i marken, hvor relevante tiltag implementeres i praksis på to ejendomme, der indgår som en central del af vidensformidlingen i projektet.

Effekten er, at projektet, gennem bedre tiltag til bekæmpelse af skadedyr i vinterraps og hestebønne, kan skabe et højere og mere stabilt udbytte per hektar og dermed et mere konkurrencedygtigt økologisk jordbrug. Effekten vil ligeledes være, at integrationen af natur og biodiversitet i den økologiske produktion øges og giver dermed en højere naturkvalitet på de økologiske bedrifter.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Gennemarbejdet inspirationskatalog

Nyttedyr i økologisk landbrug. Digitalt inspirationskatalog om nyttedyr i det økologiske landbrug.

Film: Kend dine nyttedyr

Rovbiller. Kort video om rovbiller.

Spindlere. Kort video om spindlere.

Tæger. Kort video om tæger.

Fluer. Kort video om fluer.

Guldøjer og florvinger. Kort video om guldøjer og florvinger.

Jagtedderkopper. Kort video om jagtedderkopper.

Løbebiller. Kort video om løbebiller.

MariehønsKort video om mariehøns.

Svirrefluer. Kort video om svirrefluer.

Snyltehveps. Kort video om snyltehvepse.

Plakat og artikel

Plakat Markens Helte. Plakat med illustrationer af vigtigste familier af nyttedyr.

De nye naturkrav: gør dem til fordele frem for bøvl. Artikel til fagbladet MARK om de nye naturkrav med eksempel på bedrift som forvalter sin nyttedyrsressource.

Facebook-opslag som sætter fokus på relevante tiltag i vinterraps og hestebønner

Hvor mange af markens helte kender du? Opslag om de vigtigste nyttedyr i landbruget.

Oplæg ved relevante møder for økologiske landmænd med interesse for nyttedyr

Markens Helte event. Annoncering af event på Naturmødet 2022.

Inspirationsark om snyltehvepse i raps. Faktaark om snyltehvepse og blomsterresourcer i raps til uddeling i standen ved Øko Markdag.

Markdemonstration i økologisk hestebønnemark med fokus på nyttedyr og blomsterstriber

Opslag rundvisning om biodiversitet og biokontrol Øko Markdag 2022. Oplæg om nyttedyr, biodiversitet og biokontrol (fokus på anlagt blomsterstribe og hestebønner).