Den uundværlige Ø-ko - græsbaseret kødproduktion

Introduktion

Formålet med projektet er at sikre fællesskab blandt dyreholdere omkring en rentabel kødproduktion samt at synliggøre koens vigtige rolle i opbygningen af en levende og frugtbar jord. Det gøres ved at etablere et netværk for producenter, der er med til at udvikle kriterier for græsbaseret kød, og udbrede viden om koen, dens samspil med nærmiljøet og kvaliteten af kødet fra kvæg på græs. Med inspiration fra ind- og udland afsøges muligheder for at sikre en rentabel kødproduktion med græs som omdrejningspunkt i Danmark. Tidligere projekter som f.eks. ”Dyrevelfærd i naturafgræsningen” har vist, at der er et stort behov for at kunne opveje hensynet til dyrenes trivsel og tilvækst på græsningsarealerne med ønsket om at opnå bestemte naturtilstande. Kriterier for græskød skal kunne rumme og afveje alle ønskede hensyn til natur, dyr og forbrugere, så der kan skabes grundlag for en fremtidssikret produktion af græskød. Der findes allerede i dag en del kvægproducenter, som fodrer dyrene udelukkende med græsbaseret foder eller hvor det vil være nærliggende at skifte til 100% græs. I Danmark er der behov for en samlet organisering af dyreholdere med kvæg på græs. Dette projekt skaber et overblik over produktionen på de eksisterende bedrifter og etablerer dialog mellem parterne. På den baggrund gives et bud på, hvilket fællesskab kød fra græsfodret kvæg kan være. I projektet etableres netværk og mulighed for organisering mellem interesserede producenter, som kan bruges til et koncept med afsætning af kød fra græsfodrede dyr. Det afklares, om det er muligt at markedsføre græsbaseret kød til forbrugerne inden for nærmeste fremtid.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler

Kvægproducenter vil synliggøre, at koen er uundværlig i økosystemet. Artikel i Økologisk Nu.

Stor interesse for at lave græskøds-koncept. Artikel i Magasinet Kødkvæg.

England inspirerer til dansk praksis for græskød. Artikel i avisen Økologisk Landbrug.

Præsentation / formidling af viden i form af indlæg på workshop, møder og konferencer

Oplæg om græsbaseret kødproduktion og dyrevelfærd. Oplæg ved temadag for ekstensive racer.

Græssende dyrs betydning for biodiversiteten. Præsentation ved møde om nye økologiske produktionssystemer.

Kort over græskødsproducenter

Kort over græskødsproducenter. Find en græskødsproducent i nærheden af dig.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev om græsbaseret kødproduktion. Annoncering af webinarkurser.

Onlinekurser/netværksmøder afholdt for rådgivere og producenter

Online kursus om fluer hos kvæg på naturgræsarealer. Link til kursus på YouTube.

Online kursus om foderværdi for kvæg på naturgræsarealer. Link til kursus på YouTube.

Online kursus om holistisk management af naturgræsarealer. Link til kursus på YouTube.

Studietur: græskød i England d. 2. - 5. oktober 2022.

Program. Der er gennemført en studierejse i England for 30 rådgivere og producenter for at indsamle erfaringer fra praksis om krav til produktion af kød fra græsfodrede dyr samt erfaringer med forening af producenter. På rejsen besøgte deltagerne bedrifter, som praktiserer græsbaseret kødproduktion og holistisk management, bl.a. i samarbejde med Pasture for Life. Deltagerne fik mulighed for at udveksle erfaringer med de engelske praktikere samt indbyrdes med henblik på udvikling og videreudvikling af konceptet i Danmark.

Knepp’s Regenerative Farm Tour. Præsentation af Russ Carrington, Regenerative Farm Manager, Knepp Estate.