Den gode opstart for økologiske æglæggere

Introduktion

Projektets formål er at sikre optimal opstart for økologiske æglæggere under alle forhold. Optimal opstart vil sikre høj dyrevelfærd i hele æglægningsperioden og samtidig sikre en sund produktionsøkonomi for den økologiske ægproducent.

Projektets mål er at identificere de faktorer, der påvirker opstartsperioden for en æglæggende høne i et etagesystem. Projektet indsamler erfaringer om produktionsforhold, dyrevelfærd og udfordringer i opstartsperioden. Der registres og vurderes på parametre som staldforhold, foderforbrug, pro-duktionsresultater og management, og resultater formidles til økologiske ægprodcenter for understøtning af fortsat positiv udvikling og tillid til den økologiske ægproduktion. Elementer og læringer fra det tidligere gen-nemførte projekt Økohøne 100, som er gennemført af Økologisk Landsforening, indgår i projektet. Projektets vigtigste effekter er at fasholde og højne dyrevelfærden i den økologiske ægproduktion. Ny viden og opsam-lede erfaringer skal deles med de økologiske producenter via møder, workshop, artikler i relevante fagblade samt nyhedsbreve.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Katalog for den gode opstart af æglæggere
Et katalog til den økologiske ægproducent med en tjekliste for at sikre den gode opstart af en økologisk æglægger samt uddybende afsnit.

Oplæg om forsinket æglægningsstart
Oplæg om, hvorfor forsinket æglægning kan forbedre æglæggernes velfærd samt en vejledning i lysmanagement for at forsinke opstarten.

Artikel om management af opdræt
"Det gode opdræt" handler om, hvordan støj ikke skal fjernes men gives til hønnikerne. Menneskekontakt i opdrættet giver roligere høner i æglæggerstalden og mindsker fjerpilning.