Tjek 21

Introduktion

Formålet med projektet er at øge og styrke produktionen og udbuddet af økologiske fødevarer. Dette skal ske via omlægningstjek hos hhv. konventionelle og nye producenter samt fastholdelsestjek og formidlings- og vidensdelingsmøder rettet mod nuværende økologiske gårdbutikker. Målet er at give producenterne et beslutningsgrundlag til at optimere og udvikle deres produktion.

Projektet baserer sig på tre forskellige aktiviteter: AP-1) Omlægningstjek hos eksisterende konventionelle bedrifter eller nye bedrifter. Der skal gennemføres minimum 225 omlægningstjek hos hhv. eksisterende konventionelle producenter eller nye producenter i forbindelse med etablering og omlægning af produktioner indenfor landbrug, gartneri, frugt- og bæravl. Et omlægningstjek er betegnelsen for et samlet forløb, der omfatter indhentning og bearbejdning af oplysninger om den enkelte bedrift, et rådgivningsbesøg på bedriften, udlevering af omlægningsmappe med relevante bilag samt udarbejdelse af et referat, der kan bruges som beslutningsstøtte og inddrages i en efterfølgende omlægningsplan/autorisationsansøgning. AP-2) Fastholdelsestjek for økologiske gårdbutikker. Der gennemføres mindst 25 fastholdelsestjek hos økologiske gårdbutikker. Fastholdelsestjek for gårdbutik-ker er efterspurgt gennem længere tid, og deltagerne findes både ved, at gårdbutikkerne selv henvender sig, dels gennem aktiviteterne i AP-1 og dels gennem annoncering og omtaler i fagpressen og via sociale medier. AP-3) Formidlings- og videndelingsmøder. De 25 fastholdelsestjek bakkes op af to formidlings- og videndelingsmøder med hver 20-25 deltagere, som sætter fokus på generel information om regler for økologiske gårdbutikker, økologiske fødevareproduktion og viden om den økologiske markedsudvikling samt for brugernes forventninger og krav.

Effekten vil afspejles i en fortsat omlægning, opstart af nye produktioner og et større udbud af økologiske fødevarer.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Tilgår.