Økologisk Markdag

Introduktion

Formålet er at udvikle en landsdækkende økologisk markdag, hvor landmænd kan indsamle ny praksisorienteret viden med henblik på at styrke det økologiske håndværk og sikre økologiens konkurrencekraft.

Den nationale økologiske markdag afholdes første gang i 2022, hvor der demonstreres markforsøg, udbydes videnscaféer, udstillinger og netværksmuligheder, og hvor 75 % af deltagerne er økologiske landmænd. En national økologisk markdag skal bidrage til, at økologiske landmænd har adgang til ny faglig viden, der kan inspirere og udvikle det økologiske landbrug. Formidlingen skal ske praksisnær og i en dialog omkring markdagens markdemonstrationer. Aktiviteterne på en økologisk markdag skal dække kæden fra planteproduktion, herunder dyrkning, maskiner og teknologi, til fodring, husdyrmanagement og ernæring. Projektets aktiviteter vil i 2020 primært være at lave forsøgsplaner, udstillingsplaner og planlægge et fagligt program med oplæg og temaer, der har faglig og aktuel relevans for såvel den etablerede, som den ny-omlagte økologiske landmand. Økologisk Markdag skal ligge i modsatte år i forhold til Økologikongressen. Dernæst vil opgaven være at udvikle et koncept og en organisation for aktiviteten, samtidig med at det skal afklares, hvor der findes passende arealer til at etablere forsøg, der skal planlægges i 1-2 år før afholdelsen af den første økologiske markdag i juni 2022.

Effekten af at afholde en landsdækkende aktivitet, hvor det forventes, at 75 % af deltagerne er landmænd, er at udviklingen i det økologiske landbrug hjælpes på vej og øger konkurrencekraften, da ny viden fra forskning, forsøg og teknologiudviklingen formidles og implementeres hurtigst muligt i praksis.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Facebookopslag på Facebook-siden "Innovationscenter for Økologisk Landbrug"
Facebookopslag om Økologisk Markdag.

Kom til Øko-markdag 2022
Folder om Økomarkdag.

Krus til uddeling
Print til krus til uddeling.

Hjemmeside med information om arrangementet
Økomarkdag 2022.

Bagvæg til udstilling (brugt på Økotræf og Økologikongres)
Bagvæg til udstilling.

Fotos fra standen på Økologikongres 2021
Stand på Økologikongres 2021.

Fotos fra standen på økotræf
Stand på ØkoTræf 2021.

Oplæg fra styregruppemøde 10-03-21
Styregruppemøde 2021.

Artikel vedr. Økologisk Markdag på Landbrugsinfo
Øko-markdag – Sommerens største øko-event i 2022.

Møde 25-05-21
Møde 25-05-21.

Nyhedsbrev omtale
Omtale på hjemmeside.