Klimavenlig afgræsning i den økologiske mælkeproduktion

Introduktion

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan holistisk afgræsning påvirker græsudbytte, græskvalitet, mælkeproduktion og klimabelastningen ved græsbaseret økologisk mælkeproduktion. Projektets mål er at opnå evidensbaseret viden om effekterne af holistisk afgræsning. Mere specifikt ved at registrere mælkeproduktion, græsudbytte og -kvalitet samt at belyse klimabelastningen.

Projektet vil fortsætte med at indsamle data fra to malkekvægsbedrifter i Danmark, der praktiserer holistisk afgræsning. Der vil være fokus på at indsamle data omkring græsudbytte, græskvalitet og mælkeproduktion. Derudover vil der blive udført et studie omkring ædeadfærd. Projektet vil desuden fortsætte med at belyse kulstofbindingen ved holistisk afgræsning under danske forhold via de indsamlede data fra de to bedrifter. Viden formidles gennem artikler i nyhedsbrevet ”Økologi – Inspiration til Jordbruget” og ”Økologi”, baseret på beskrivelse af de to bedrifter i projektet, viden fra litteratur og de indsamlede data omkring græsudbytte, græskvalitet og mælkeproduktion. Derudover vil der blive udarbejdet en rapport med resultaterne fra de deltagende bedrifter. Der vil blive lavet små opslag/videoer fra projektet på Facebook.

Effekten vil være en mere klimamæssig og bæredygtig produktion, da kulstofbindingen forventes øget ved holistisk afgræsning sammenlignet med traditionel afgræsning. Derudover vil projektet bidrage til et øget græsudbytte og forbedret græskvalitet samt øget mælkeproduktion. Projektet forventes derfor at kunne bidrage til fondens strategi omkring produktionssystemer med mindre klimabelastning og en øget produktivitet i græsmarken og mælkeproduktionen.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Har køerne tid til både at æde og hvile ved holistisk afgræsning?
Facebookopslag på Facebooksiden SEGES Økologi.

Sådan reducerer du klimabelastningen fra din øko-malkekvægsbedrift
Webinar afholdt den 3. februar 2021.

Økonomien i holistisk afgræsning
Artikel i Økologi - inspiration til jordbruget. Marts 2021 nr. 2.

Holistisk afgræssede køer spilder ikke tiden
Artikel i Økologi - inspiration til jordbruget. September 2021 nr. 7.

Holistisk afgræsning, græsanalyser 2021
Resultater præsenteret på fælles projektmøde 10. december 2021.

Holistisk afgræsning, mælke- og græsproduktion 2021 samt litteraturstudie om kulstofbinding
Projektresultater præsenteret på fælles projektmøde 10. december 2021.

Vejen til økologisk mælk og kød på 100 procent græs
Session på Økologikongressen 2021.