Et robust økologisk jordbrug - Økologikongres 2021

Introduktion

Formålet er at samle den økologiske værdikæde, fra producent til forbruger, til facilitering af netværk og formidling af ny viden, der sikrer primærproducenternes faglighed og konkurrencekraft. Målet er at afholde Økologikongres, der tilbyder et fagligt, relevant og mangfoldigt kongresprogram til alle økologiske landmænd og øvrige interessenter indenfor økologisk jordbrug og -fødevareproduktion.

Projektet bidrager til planlægning samt gennemførsel af Økologikongres 2021 – en 2-dages økologifaglig kongres direkte målrettet danske økologiske landmænd. For at skabe en succesfuld kongres er der en stribe opgaver, der skal løses med hensyn til programplanlægning, markedsføring af kongressen, udarbejdelse af materialer og hjemmeside, samt administration af tilmeldinger og opfølgning. Hele den økologiske sektor vil blive inviteret ved udsendelse af invitationer samt bred annoncering. Alle interesserede har mulighed for at deltage i kongressen. Et relevant og mangfoldigt kongresprogram, med højaktuelle emner og kompetente oplægsholdere, vil blive sammensat, så den nyeste viden og de nyeste løsninger indenfor økologi kan udbredes til implementering hos de økologiske landmænd. Foruden temamøder med specialiserede faglige oplæg indenfor en bred palette af fag- og fokusområder, vil der blive arrangereret plenummøder med plads til dialog og større debatter. Udvalgte temamøder vil udbydes som virtuelle livesessioner. Der vil på kongressen være fokus på at skabe et kongresmiljø, som lægger op til netværksdannelse på tværs af hele sektoren til gavn for især nye økologiske landmænd.

Effekten af Økologikongres 2021 er fagligt opdaterede og netværksrige landmænd, som skaber robuste og solide økologiske bedrifter. Det faglige niveau og sammenhængskraften i den økologiske sektor øges, hvilket bidrager til en styrket økologisk drift i Danmark. Effekten heraf vil være forsat omlægning til økologi, samt en mere effektiv økologisk produktion med et bredt udbud af højkvalitetsprodukter.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Facebookopslag på Facebook-siden "Økologi-Kongres"
Den samlede formidling af projektet "Et robust økologisk jordbrug - Økologikongres 2021" på Facebook-side "Økologi-Kongres".

Tilmeldingen er åben
Nyhedsartikel på Landbrugsinfo.

Økologikongres 2021 - fremtidens robuste løsning
Event på Landbrugsinfo.

Økologikongres 2021 – sidste chance for at spare gebyret
Nyhedsartikel på Landbrugsinfo.

Økologikongres 2021 – Fremtidens robuste løsning
Note til magasinet Økologisk.

Økologikongres 2021 – Fremtidens robuste løsning
Artikel i avisen Økologisk Landbrug.

Annonce Økologikongres 2021
Annonce i Landbrugsinfo.

Annonce til Økologikongres 2021
Annonce i Økologisk Landbrug.

Tilmelding til Økologikongres 2021
Tilmeldingsside for Økologikongres 2021.

Program for Økologikongres 2021
Samlet program for hele kongressen.

Kongresguide
Kongresguide for hele kongressen.

Økologikongres 2021 promovering
Facebook video til promovering af Økologikongres 2021.

Kom med til Økologikongres
Facebook video til promovering af Økologikongres 2021.