Den uundværlige Ø-ko: Græsbaseret kødproduktion

Introduktion

Formålet med projektet er at sikre fællesskab blandt dyreholdere omkring en rentabel kødproduktion, samt at synliggøre koens vigtige rolle i opbygningen af en levende og frugtbar jord.

Det gøres ved at etablere et netværk for producenter, der er med til at udvikle kriterier for græsbaseret kød, og udbrede viden om koen, dens samspil med nærmiljøet, og kvaliteten af kødet fra kvæg på græs. Med inspiration fra ind- og udland afsøges muligheder for at sikre en rentabel kødproduktion med græs som omdrejningspunkt i Danmark. Tidligere projekter som f.eks. ”Dyrevelfærd i naturafgræsningen” har vist, at der er et stort behov for at kunne opveje hensynet til dyrenes trivsel og tilvækst på græsningsarealerne med ønsket om at opnå bestemte naturtilstande. Kriterier for græskød skal kunne rumme og afveje alle ønskede hensyn til natur, dyr og forbrugere, så der kan skabes grundlag for en fremtidssikret produktion af græskød. Der findes allerede i dag en del kvægproducenter, som fodrer dyrene udelukkende med græsbaseret foder, eller hvor det vil være nærliggende at skifte til 100% græs. I Danmark er der behov for en samlet organisering af dyreholdere med kvæg på græs. Dette projekt skaber et overblik over produktionen på de eksisterende bedrifter og etablerer dialog mellem parterne. På den baggrund gives et bud på hvilket fællesskab kød fra græsfodret kvæg kan være i.

I projektet etableres netværk og mulighed for organisering mellem interesserede producenter, som kan bruges til et koncept med afsætning af kød fra græsfodrede dyr. Det afklares, om det er muligt at markedsføre græsbaseret kød til forbrugerne indenfor nærmeste fremtid.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Kriterier for økologisk græskød
Overblik over kriterier for økologisk græskød.

Naturkvæg – grundlag for fremtidens oksekød Dyrevelfærd
Oplæg omkring udvikling af kriterier for græsbaseret kødproduktion.

Græsbaseret oksekødsproduktion - Er kunderne klar
Oplæg omkring markedet for græsbaseret oksekødsproduktion.

Naturkvæg og kriterier for græsfodret kødproduktion
Workshop III om naturkvæg og kriterier for græsfodret kødproduktion.

Naturkvæg og kriterier for græsfodret kødproduktion
Workshop I om naturkvæg og kriterier for græsfodret kødproduktion.

Udvikling af kriterier for græsbaseret kødproduktion
Oplæg om vejen til økologisk mælk og kød på 100% græs.

Kort over græskødsproducenter
Kort over græskødsproducenter i Danmark.

Græs og afgræsning
Hjemmeside med information om græs og afgræsning.

Dyrevelfærd i naturafgræsningen
Hjemmeside med information om dyrevelfærd i naturafgræsningen.

Er der en dansk fremtid for oksekød fra økologisk græsfodret kvæg?
Artikel omkring fremtiden indenfor græskød.

Kvægproducenter vil synliggøre at koen er uundværlig
Artikel omkring koens uundværlighed.