Den gode opstart for økologiske æglæggere

Introduktion

Projektets formål er at sikre optimal opstart for økologiske æglæggere under alle forhold. Optimal opstart vil sikre høj dyrevelfærd i hele æglægningsperioden og samtidig sikre en sund produktionsøkonomi for den økologiske ægproducent.

Projektets mål er at identificere de faktorer, der påvirker opstartsperioden for en æglæggende høne i et etagesystem. Projektet indsamler erfaringer om produktionsforhold, dyrevelfærd og udfordringer i opstartsperioden. Der registres og vurderes på parametre som staldforhold, foderforbrug, produktionsresultater og management, og resultater formidles til økologiske ægproducenter for understøtning af fortsat positiv udvikling og tillid til den økologiske ægproduktion. Elementer og læringer fra det tidligere gennemførte projekt Økohøne 100, som er gennemført af Økologisk Landsforening, indgår i projektet.

Projektets vigtigste effekter er at fasholde og højne dyrevelfærden i den økologiske ægproduktion. Ny viden og opsamlede erfaringer skal deles med de økologiske producenter via møder, workshop, artikler i relevante fagblade samt nyhedsbreve.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Fjerpilning i økologiske høneflokke skal forebygges
Artikel om forebyggelse af fjerpilning.