Landmænd skal undgå ESG-rapporteringskaos: 
To innovationsaktører går sammen om at standardisere ESG-rapporten

For at lette landbrugets ESG-arbejde er Innovationscenter for Økologisk Landbrug og SEGES Innovation nu i gang med at videreudvikle ESGreenTool Report, så økologer og konventionelle landmænd bruger samme tilgang. Det skal sikre sammenlignelige data og fælles standarder for ESG-rapportering på tværs af hele fødevareværdikæden.


29. maj 2024


At få planter og husdyr til at trives og vokse sig til gode fødevarer er det, som driver mange landmænd. Men der er mange andre krav til landbrugsbedrifterne: Bæredygtigheden i produktionen skal også dokumenteres og rapporteres både til aftagere og kreditgivere. Data om miljø, sociale forhold og governance skal som følge af EU-krav om få år kunne flyde fra landbrug til aftagere og finansielle samarbejdspartnere og indarbejdes i virksomhedernes bæredygtighedsrapportering.

- Det vil være utroligt ineffektivt, hvis virksomhederne efterspørger data hos de danske landmænd i hver deres system, så landmændene skal rapportere de samme data i forskellige systemer. Det kræver en fælles løsning på tværs af landbruget og fødevarebranchen med et enkelt transparent flow af ESG-data, siger chefkonsulent Helle Lahrmann fra SEGES Innovation. 

Fra EU er der defineret en række krav til, hvordan alle store virksomheder – herunder også virksomheder i landbrugssektoren – fremover skal rapportere på bæredygtighed som en del af virksomhedernes årsrapport. Der kan dog være langt fra EU’s formuleringer til virkeligheden hos en dansk landmand, og ikke mindst kan der være forskel på, hvordan man forstår og oversætter kravene.

SEGES Innovation introducerede i 2023 med ESGreenTool Report det første bud på en branchestandard for ESG-afrapportering i landbruget, som tager afsæt i rapportering på målsatte indikatorer. Sammen med In-novationscenter for Økologisk Landbrug har SEGES Innovation nu besluttet at samle kræfterne for at videreudvikle en fælles skabelon for ESG-afrapportering i landbruget.

Lige nu bidrager bl.a. lokale landbrugsrådgivere i DLBR-samarbejdet til udformningen af ESGreenTool Report for at sikre, at det er enkelt og overskueligt for enhver type landmand at rapportere på sin bedrifts bæ-redygtighed.

Hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug er den bæredygtige udvikling af økologisk landbrug i fokus med en helhedsorienteret tilgang til landbruget.

- For os er det vigtigt, at vi tager højde for alle dele af bedriften, ligesom ESG-rapporteringen lægger op til, så der ikke er snævert fokus på klima og miljø, men også f.eks. på de sociale aspekter og på virksomhedsledel-sen, fordi det hele bidrager til produktionens samlede bæredygtighed. Målet er helt afgørende, at vi får udviklet en fælles skabelon for ESG-rapportering, der er gældende for hele landbruget på tværs af produktionsformer, så vi ikke får forskellige udgaver, der ikke kan sammenlignes, fortæller chefkonsulent Julie Cherono Schmidt Henriksen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

 

Projektstøtte:

Arbejdet med standardisering af ESG-rapportering for landmænd er støttet af midler fra to projekter:

  • Hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug er projektet ”Den hele bedrift” finansieret af Den Europæiske Union – NextGenerationEU.
  • Hos SEGES Innovation er projektet ”Landbrugsbedriftens bæredygtige udvikling – nye standarder stiller nye krav til værdikæden (108483)” finansieret af Promilleafgiftsfonden.

 

Pressekontakt:

Læs mere om Linda Michelle Handrup

Linda Michelle Handrup

Konsulent, presseansvarlig

+45 30 23 37 10 limh@icoel.dk
Læs mere om Julie Cherono Schmidt Henriksen

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Teamleder for Klima og natur, chefkonsulent

+45 29 39 46 48 jcsh@icoel.dk