Landmand Markus Hansen

Hos landmanden Markus Hansen går en lille besætning på ca. 7 stude. De afgræsser højsletter og naturområder, som ellers ikke ville kunne bruges i produktionen - og samtidig gavner det naturværdien af områderne. Om vinteren får dyrene kløvergræs og wrap og dette er også godt for sædskiftet og jordfrugtbarheden på sletgræsmarkerne.