Krogagergaard v./ Bjarne Krog

Hos Krogagergaard køber de små krydsningskalve fra en malkebesætning, de sættes til ammetanter og studes inden de sættes på græs. Her indgår de i pleje af naturarealer om sommeren, som dermed højner naturværdien ved deres afgræsning. Desuden får køerne kløvergræs på stalden om vinteren, og slætgræsmarker er med til at øge jordfrugtbarheden i gårdens sædskifte.